BASA INDIMEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 5563641
Data publicării în BPI: 14 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4895/111/2014, Tribunal Bihor, Secţia Comercială, Judecător Sindic: Cristian Monenci.

2.Debitor: SC Basa Indimex SRL, cu sediul social în. Stei, str. Avram Iancu, nr. 1, ap. 2, jud. Bihor, CUI 5563641, J05/1393/1994

3.Administrator judiciar: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, sediu str. Narciselor, nr. 11, loc. Beius, jud. Bihor, Nr. înreg RSP0162, Tel/Fax 0359/175824, E-mail sc_eurexpert@yahoo.com. Reprezentant administrator judiciar Herlea Ioan.

4.Subscrisa Eurexpert IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Basa Indimex SRL, conform încheierii nr.1613/F/2014, din data de 06.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, în dosarul 4895/111/2014, în temeiul art. 99, alin. 3, din L.85/2014, notifică:

5.Deschiderea procedurii generale insolvenţei împotriva debitorului SC Basa Indimex SRL prin încheierea nr. 1613 /F/2014 din data de 06.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, în dosar 4895/111/2014.

6.Debitorul SC Basa Indimex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.

7.Creditorii debitorului SC Basa Indimex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.12.2014. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.01.2015 si afisarea tabelului definitiv 28.01.2015.

8. Prima sedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de 14.01.2015, de la ora 10:00, în Oradea, str. Henry Coandă, nr. 1, bl. PB 30, ap. 2, jud. Bihor.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata