BAUMASCHINEN DEUTZ SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17916836
Data emiterii. 03.05.2010
Data publicării în BPI: 25.05.2010

1.Nr. dosar: număr dosar: 5473/110/2008, Tribunal: Bacău, Judecător-sindic Maria Oborocianu
2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419, 3.1.Debitor: SC Baumaschinen Deutz SRL, cu sediul în com. Balcani, sat Schitu Frumoasa, jud. Bacău, CUI RO17916836, J04/1609/2005
3.2.Administrator special: nu este desemnat
4.Creditori: listă anexă
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel/fax: 0232″243.864, 0232″212.231, nume şi prenume reprezentant Lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Baumaschinen Deutz SRL, cu sediul în com. Balcani, sat Schitu Frumoasa, jud. Bacău, CUI RO17916836, J04/1609/2005, conform Sentinţei nr.415/31.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.5473/110/2008, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 1. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Baumaschinen Deutz SRL, prin Sentinţa nr.415/31.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.5473/110/2008. Creditorii debitorului SC Baumaschinen Deutz SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute după data deschiderii procedurii este 14 mai 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28 mai 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar la data de 01 iunie 2010 şi pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 11 iunie 2010. Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.36, bl. 36, sc.D, ap.2, jud. Bacău: data: 01 iunie 2010, ora 15.00, având ca ordine de zi:
1.    Prezentarea situaţiei debitorului de către lichidatorul judiciar;
2.    Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor;
3.    Probleme diverse. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.

Lista anexă:
1.  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău Mun. Bacău, str. Dumbrava Roşie, nr.1-3, jud. Bacău
2.  SC Tradiţia Mob SRL, prin Lichidator judiciar Instant Expert I.P.U.R.L. Mun. Bacău, str. Trandfirilor, nr.1, sc.D, ap. 1-2, jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata