BEKAROM PROFILE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 26972207
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 98/110/2014, Tribunalul Bacău, Secţia a-II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal; judecător sindic: Cătălin Nimineţ.

2.Arhiva/registratura instantei: Bacău; str. Stefan cel Mare, nr. 4.

3.Debitor: SC Bekaram Profile SRL; J04/460/2010; CUI 26972207; sediul social: Comăneşti, str. 1 Mai, nr.22, jud. Bacău.

4.Creditori: AJFP Bacău cu sediul în Bacău str. Dumbrava Roşie nr.1-3, Primăria Oraşului Comăneşti cu sediul în Comăneşti str. Ciobănuş nr.2, jud. Bacău, SC Praktiker Romania SRL cu sediul în Voluntari str. Scolii nr.7, jud. Ilfov, SC Bekarom Impex SRL cu sediul în Comăneşti, str. 1 Mai nr.5, jud. Bacău, SC Adeplast SA cu sediul în sat Corlatesti nr.214, com. Berceni, jud. Prahova ,SC VASION SRL cu sediul în Bacău str. Bradului nr.51, jud. Bacău.

5.Lichidator judiciar: Liquidation Cute & Husaru SPRL Cod identificare fiscală-24251310;Sediul social: Bacău; str. Vasile Pârvan nr.28; certificat de înregistrare UNPIR-RFO II- 0341; tel/fax: 0234/587002; 0744/845330, reprezentată prin practician în insolvenţă Husaru Irina.

6. Liquidation Cute & Husaru S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bekarom Profile SRL, conform sentinţei nr.704/ 2014/30.06.2014, pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia a-II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul 98/110/2014, în temeiul art. 109 si art.7 al.1 si al.9, din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în procedură simplificata de faliment si dizolvarea acestuia.

7.1. Debitorul SC Bekaram Profile SRL, prin administratorul statutar, are obligaţia ca în termen de 5 zile de la comunicarea sentinţei să predea lichidatorul judiciar desemnat gestiunea averii, să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de lichidator si apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa sub sancţiunea prev. de art.44 din Legea 85/2006.

7.2. Creditorii debitorului SC Bekaram Profile SRL, care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie, până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei .

Termene dispuse:
– Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii 11.08.2014;- Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar de creanţe 10.09.2014;
– Termen de depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar la data de 30.09.2014
– Termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat 10.10.2014. Motivat de faptul ca la data comunicării sentinţei nr.704/ 2014/30.06.2014 pronunţată în Dosarul 98/110/2014, termenul pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii era expirat, prin Încheierea de şedinţa din 27.10.2014 s-a dispus prelungirea termenelor cu 30 de zile începând cu data de 27.10.2014.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal « Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar al creanţelor » cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poarte fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacău. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori :

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata