BEST MOTORS SRL – notificarea deschiderii insolvenţei

CUI: 18651060
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 04.05.2010

Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Cristian Anca Liana, nr. de ordine în Tabloul U.N.P.I.R. 1B2328, CIF 23443392, atribut fiscal RO, cu sediul social în Iaşi, str. Aleea Valea Adâncă nr.32, jud. Iaşi, tel. 0748/216.992, fax 0232/217.260
Debitoare: SC Best Motors SRL, societate în insolvenţă/in insolvency/en procedure collective
Dosar nr. 4746/99/2009 (nr. în format vechi 341/2009)
În temeiul art.61 din Legea nr. 85/2006, vă notificăm deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Best Motors SRL, CUI 18651060, nr. înregistrare O.N.R.C. J22/1150/2006, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Neculau nr.14, bl.578, sc.A, et.1, ap.4, jud. Iaşi, prin sentinţa comercială nr. 349/S/30.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic. Prin aceeaşi sentinţă s-a numit administrator judiciar provizoriu C.I.P.I. Cristian Anca Liana, cu sediul social în municipiul Iaşi, str. Aleea Valea Adâncă nr.32, jud. Iaşi, număr de ordine în tabloul U.N.P.I.R. 1B2328. Pe această cale, vă facem cunoscute următoarele: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor este 31.05.2010; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2010; Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor este 18.06.2010; Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor este 29.06.2010 ora 1100; Termenul limita pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 02.07.2010; Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor în ziua de 14.06.2010 ora 1200, la sediul Tribunalului Iaşi din str. N. Gane nr.20A; Termen de continuare a procedurii la data de 29.06.2010; Cuantumul creanţelor negarantate va fi calculat până la data de 30.03.2010 (dată la care s-a dispus deschiderea procedurii).
Vă rugăm să vă înregistraţi cererea de creanţă (în măsura în care aveţi o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de averea debitoarei) în 2 exemplare până la data de 31.05.2010. Declaraţia de creanţă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de art.65 din Legea 85/2006; astfel cererea trebuie să cuprindă: denumirea firmei (instituţiei), sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii.
Depunerea declaraţiilor de creanţă se va face astfel: Un exemplar la dosarul cauzei (dosar nr.4746/99/2009) aflat la Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic, str. N. Gane nr.20A, însoţit de taxa judiciară de timbru în valoare de 120 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei; Un exemplar la sediul administratorului judiciar din str. Aleea Valea Adâncă nr.32, mun. Iaşi, jud. Iaşi, însoţit de dovada achitării taxei de timbru de 120 lei şi a timbrului judiciar (copie xerox).
Vă atragem atenţia că, în eventualitatea în care se depăşeşte termenul fixat pentru declararea creanţelor, veţi fi decăzut din drepturile prevăzute de dispoziţiile art.76 alin.1 din Legea 85/2006. De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art.36 din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata