BESTAUTO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 18295540
Data emiterii 29.04.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 611/99/2010, (nr. vechi 33/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic. 2.SC Bestauto SRL, CUI 18295540, cu sediul în sat Criveşti, com. Strunga, jud. Iaşi, nr. R.C. J22-117/2006.
3.Cabinet Individual de Insolvenţă Chelsău Anica, CUI 25754719, cu sediul social în Al. Rozelor nr.42, bl.K4, sc.A, et.4, ap.19, Iaşi, jud. Iaşi, număr matricol 1B1380, tel/fax:0332-806977, în calitate de administrator judiciar al SC Bestauto SRL, conform sentinţei comerciale nr.395/S/14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr.611/99/2010(33/2010), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Bestauto SRL, prin sentinţa comercială nr. 395/S/14.04.2010.
7.1.Debitorul SC Bestauto SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Bestauto SRL trebuie să procedeze la depunerea cererii de admitere a creanţelor. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 20.08.2010; Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01.09.2010 ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 02.09.2010; Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la 10.09.2010, ora 11, Adresa: str. N. Gane nr.20 A, Iaşi, jud. Iaşi, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar, stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar; alte menţiuni.
8. Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata