BIRSANIUC SRL – notificare deschidere procedură simplificată a insolvenţei

CUI: 4108146
Data emiterii 17.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 8834/99/2009, (nr. vechi 607/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic. 2.Debitor: SC Birsaniuc SRL, CUI 4108146, cu sediul social în Iaşi, Calea Chişinăului, nr.17, et.3, cam.305, jud. Iaşi, nr.R.C. J22/317/1993
3.Cabinet individual de insolvenţă Chelsău Anica, CUI 25754719, cu sediul social în Al. Rozelor nr.42, bl.K4, sc.A, et.4, ap.19, Iaşi, jud. Iaşi, nr.matricol 1B1380, tel./fax: 0332-806977, în calitate de lichidator judiciar al SC Birsaniuc SRL, conform sentinţei comerciale nr.504/S/11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, notifică
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Birsaniuc SRL, prin sentinţa comercială nr.504/S/11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială.
7.1.Debitorul SC Birsaniuc SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Birsaniuc SRL trebuie să procedeze la depunerea cererii creanţelor. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.06.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, tabelului preliminar al creanţelor este 26.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 28.08.2010; Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07.09.2010, ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.09.2010;
Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la 03.09.2010, ora 11 str. N.Gane nr.20 A, Iaşi, jud. Iaşi, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar; propuneri concrete privind procedura şi premisele antrenării răspunderii personale a administratorului.
8.Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei. de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata