BLUEPOINT SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 16658968
Data emiterii: 25.05.2010
Data publicării în BPI: 27.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 1898/99/2010 (nr. vechi 134/2010) Tribunal Iaşi, Judecător-sindic d-nul Alexandru Miţică.
2.    Adresa instanţei: Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20A, jud. Iaşi, tel.0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.
3.    Debitor: SC Bluepoint SRL cu sediul în mun. Iaşi, str. Păcurari, nr.11, cam. I7, jud. Iaşi, CUI 16658968, J22/1659/2004.
3.1. Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a mun. Iaşi, str. A. Panu, nr.26, jud. Iaşi.
4.. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr.6, bl.R5, sc.C, et.2, ap.10, jud. Iaşi, CIF 25175547, atestat UNPIR 1B2434, tel/fax 0232/453546, e-mail simonapeste@yahoo.com.
5.    Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bluepoint SRL potrivit Sentinţei comerciale nr. 448/S/28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi-Judecător sindic, în dosarul nr. 8934/99/2009 (format vechi 630/2009), în temeiul art. 107 şi art. 109 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitorului SC Bluepoint SRL, prin Sentinţa comercială nr. 448/S/28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi-Judecător sindic, în dosarul nr. 8934/99/2009 (format vechi 630/2009).
6.1. Debitorul SC Bluepoint SRL are obligaţia ca până la data de 04.06.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Bluepoint SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la data de 28.06.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost fixat la data de 14.07.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar a fost fixat la data de 20.08.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor a fost fixat la da de 01.09.2010, ora 11.00. Data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 10.09.2010, ora 11.00, la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, str. N.Gane, nr.20A, jud. Iaşi, cu următoarea ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii simplificate de faliment, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de către Judecătorul-sindic şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata