BOARDMEDIA PRODUCTION SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedură simplificată

CUI: 18295818
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar 4288/40/2009, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva/registratura instanţei Botoşani, str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani, tel.0231/511739, programul arhivei instanţei: 09.00-13.00.
3.Debitor: SC Boardmedia Production SRL CIF 18295818 sediul social: str. Primăverii, nr.23, jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/30/2006.
4.Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani. sediul: Piaţa Revoluţiei nr.5, mun. Botoşani, jud. Botoşani.
5.Administrator judiciar: CII Dascălu Constantin Lulu CIF RO21670780 sediul social: str. Griviţa, nr.1, bl.14A, sc.A, et.1, ap.1, jud. Botoşani, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 10314 tel./fax: 0231/531373 e-mail: l.dascalu@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Dascălu Constantin Lulu.
6.Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Dascălu Constantin-Lulu în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC.Boardmedia Production SRL Botoşani conform sentinţei nr.127 din data de 11/02/2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosarul nr.4288/40/2009, în temeiul art.54 din Legea privind procedura insolvenţei. notifică:Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului, la data de 07.04.2010.
Informaţii suplimentare: Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată urmează a fi supusă de judecătorul sindic dezbaterii într-o şedinţă publică, care va avea loc în maxim 20 de zile de la primirea raportului părţilor mai sus menţionate. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata