BOREAL SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată

CUI: 10034558
Data emiterii: 03.03.2010
Data publicării în BPI: 5.03.2010

1.Date privind dosarul: număr 4935/40/2009, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Pruteanu Lică.

2.Arhiva/registratura instanţei: Botoşani, str. Maxim Gorki, nr. 8, judeţul Botoşani, telefon 0231/511739, programul arhivei instanţei: 09.00-13.00.

3.Debitor: SC Boreal SRL, CIF 10034558, sediul social: str. FN Bucecea, jud. Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului: J07/393/1997.

4.Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani. sediul: str. P-ţa Revoluţiei nr. 5, mun. Botoşani, jud. Botoşani.

5.Administrator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin Lulu CIF RO21670780 sediul social str. Griviţa, nr.1, bloc 14A, sc.A, et.1, ap.1, jud. Botoşani, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 10314 tel./fax 0231/531373 e-mail l.dascalu@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Dascălu Constantin Lulu.

6.Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Dascălu Constantin-Lulu în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Boreal SRL Botoşani conform sentinţei nr. 43 din data de 14.01.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosarul nr. 4935/40/2009, în temeiul art.54 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului, la data de 03.03.2010.

Informaţii suplimentare: Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată urmează a fi supusă de judecătorul sindic dezbaterii într-o şedinţă publică, care va avea loc în maxim 20 de zile de la primirea raportului părţilor mai sus menţionate. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata