BRICO-INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16021875
Data emiterii: 21.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

Date privind dosarul: nr.dosar3459/89/2009, Tribunal Vaslui, Judecător sindic, Agafiţei Vasile.
Adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, tel. 0235311032, programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300. Debitor: SC Brico-Invest SRL, cu sediul în Vaslui, str. Mihai Viteazu, bloc. 275, sc.C, et.1, ap.2, jud. Vaslui, CUI: 16021875, J37/782/2003.
Creditor: SC Goscom SA, cu sediul în mun. Vaslui, str. Donici, nr.23, jud. Vaslui.
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.59, jud. Vaslui, CIF 25175547, atestat UNPIR 1B2434, tel./fax: 0232/453546, e-mail: simonapeste@ yahoo.com.
Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, lichidator judiciar al SC Brico-Invest SRL potrivit sentinţei civile nr.183/F/06.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr.3459/89/2009, în temeiul art.61 alin.(3), notifică: deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei SC Brico-Invest SRL, prin sentinţa civilă nr.183/F/06.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui-Judecător sindic, în dosarul nr.3459/89/2009.
Creditorii SC Brico-Invest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
a)Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii a fost fixat la data de 06 mai 2010. Potrivit art.76 alin.(1) din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţelor până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin împotriva debitorului.
b)Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor a fost fixat la data de 21 mai 2010.
c)Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului suplimentar a fost fixat la data de 07 iunie 2010.
d)Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului suplimentar, pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor a fost fixat la data de 17 iunie 2010.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata