BY TOM TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15486392
Data emiterii: 21.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 4325/86/2010, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2. Adresa instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, tel. 0230/214948.
3.Debitor: SC By Tom Trans SRL, CUI 15486392, J33/504/2003, sediul social: sat Doroteia, nr.36, oraş Frasin, jud. Suceava.
4.Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă-ec.Călin Ovidiu, cu sediul în str. Universităţii, nr.8A, sc.C, et.I, ap.5-6, jud. Suceava, nr. UNPIR 11684, tel/fax 0330/113743, reprezentant administrator judiciar: Ec. Călin Ovidiu.
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Ec. Călin Ovidiu, în calitate de administratorului judiciar provizoriu al debitoarei SC By Tom Trans SRL, conf. Sentinţei Comerciale nr.332 din data de 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4325/86/2010, în temeiul art.61 din Legea nr. 85/2006, notifică: 6.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC By Tom Trans SRL, prin Sentinţa comercială nr. 332 din data de 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4325/86/2010. 6.1.Debitorul are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
6.2 Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 05.06.2010. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 03.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 07.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.09.2010.
7.Adunarea creditorilor va avea loc la data de 28.12.2010, ora 1000, la sediul administratorului judiciar. 8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică O.R.Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar; exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru în sumă de 39 lei şi un timbru judiciar de 0,30 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Suceava, firme falimentare, debitori, procese juridice, insolventa, datorii
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata