BYTZA GARDEN SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 17379856
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 30.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1293/122/2014 Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila

2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa:Giurgiu, str. Episcopiei nr. 13, Judeţul Giurgiu; nr. telefon: 0246 / 21 27 25; 0246 / 21 74 92

3. Debitoare: BYTZA GARDEN SRL, cu sediul social în Sat Uzunu, Comuna Călugăreni, Judet Giurgiu, avand J52/155/2005 şi CUI: 17379856 3.1.Administrator judiciar provizoriu: TOPAZ INSOLV SPRL, CIF: RO 31067264; sediul profesional: Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3; tel/fax 021.313.33.86; e-mail: [email protected]

4. TOPAZ INSOLV SPRL, cu sediul profesional în Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3, in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei BYTZA GARDEN SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila, în dosarul 1293/122/2014, în temeiul art.61 şi art. 62 din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 28, 33 şi 35 din acelaşi act normativ: notifică

4.1. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei BYTZA GARDEN SRL prin Incheierea de sedinta din data de 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila, în dosarul 1293/122/2014.

4.2. Debitoarea BYTZA GARDEN SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

4.2.1 Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

4.2.2. Termen limita de depunere de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii insolventei- 10 zile de la notificare. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 30.11.2014 – data postei; În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

4.2.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.12.2014. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor este 19.01.2015. Adunare generala a creditorilor va avea loc în data de 06.01.2015, orele 13:00 la sediul profesional al societatii TOPAZ INSOLV SPRL din: Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu, nr. 53, et. 2, ap. 6, sector 3, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Confirmarea societatii TOPAZ INSOLV SPRL în calitate de administrator judiciar şi stabilirea onorariului administratorului judiciar;

2. Prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar provizoriu în conditiile art. 54 din legea insolventei;

3. Prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar provizoriu în conditiile art. 59 din legea insolventei;

4. Alegerea unui comitet al creditorilor şi a presedintelui comitetului creditorilor;

5.Administratorul judiciar provizoriu convoacă, în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006, Adunarea Generală a Asociatilor debitoarei BYTZA GARDEN SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 21.10.2014, orele 12.00, la sediul profesional al societatii TOPAZ INSOLV SPRL din Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu nr.53, et.2,
ap.6, sector 3.

In cazul în care asociatii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 22.10.2014, orele 12:00, la adresa mai sus mentionata.

6. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar provizoriu şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia,
prin poştă.

4.Notificarile ulterioare se vor efectua în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 85/2006,in Buletinul insolventei, cu exceptiile prevazute de norma juridica mentionata, cu precizarea ca inregistrarea cererii de admitere a creantei creeaza prezumtia pentru creditori ca au cunostinta de termenele prevazute de art. 62 din Legea 85/2006.

5.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Giurgiu Sectia Civila. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

6.Organele de conducere ale debitorului au obligatia ca în termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii, sa publice (daca detin pagini de internet) infomatiile referitoare la starea societatii, precum şi numarul, data şi instanta care a pronuntat hotararea.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata