CAFFE TIMES SRL – notificare privind inceperea procedurii generale a falimentului

CUI: 17097421
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Ds. 11388/99/2013 nr vechi 942/2013, Tribunalul Iaşi, Secţia Civilă-Faliment.

2. Debitor SC Caffe Times SRL, cu sediul în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr.85, cam.4, bloc V3, sc.C, et.1, jud. Iaşi, J22/29/2005, CUI 17097421.

3. Lichidator judiciar Centrul de expertiză în insolvenţă SPRL CUI 17392952 sediul social Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.4, bl.Peneş Curcanu, nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2456, tel/fax 0332/222744, reprezentant asociat coordonator Laura Chiticariu, conform sentinţa civ. nr.1636/07.10.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia civilă-faliment, notifică: Începerea procedurii generale a falimentului debitoarei SC Caffe Times SRL.

În temeiul art.107 al.2, lit a din Legea 85/2006 dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.

Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creante născute în cursul procedurii 21.11.2014. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmire, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii va fi de cel putin 10 zile înainte de data de 20.01.2015. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat la 20.01.2015 şi pentru soluţionarea contestaţiilor creanţelor la 20.01.2015.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata