CĂTĂLINYS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18840728
Data emiterii: 01.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

Dosar nr. 6922/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Cornelia Dănăilă.
Arhiva/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, tel.0234/525221, program 830 – 1300.
Debitor SC Catalinys SRL, cu sediul social în Tg. Ocna, str. T. Vladimirescu, bl. D5, ap. 19, jud. Bacău, înregistrată la ORC sub nr.J4/1035/2006, CUI 18840728.
Creditor: Direcţia Generală A Finanţelor Publice Bacău, str. Dumbrava Roşie nr.1-3, jud. Bacău.
Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacău, RSP 0311/2007, Tel. 0742691057, 0720544123, fax.0234/515152, administrator unic Olaru Dumitru. Subscrisa Codmar Insolvency IPURL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Catalinys SRL conform sentinţei nr.363/15.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6922/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, coroborate cu art.1, alin.2 lit.”c” pct.1,3 şi art.31,33 şi art.34 din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Catalinys SRL, prin sentinţa nr.363 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6922/110/2009. Debitorul SC Catalinys SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin (1) din Legea nr.85/2006. Creditorii debitorului SC Catalinys SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă la 14.05.2010. În temeiul art.76 alin(1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o definiţi împotriva debitorului. Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 28.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 11.06.2010. Stabileşte data primei adunări a creditorilor la 02.06.2010, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Notă: Cererea de înscriere creanţă împreună ca taxa judiciară de timbru de 120 lei şi timbru judiciar de 0,5 lei se depun la sediul instanţei iar un exemplar va fi comunicat la sediul lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata