CDM CERCETARE DEZVOLTARE MONALDI SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 17141020
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.10.2014
1.Date privind dosarul: nr.2653/113/2014, Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecător sindic: Mioara Spiţă.

2.Registratura instanţei: Calea Călărasilor, nr.47, Brăila.

3.Debitor: SC CDM Cercetare Dezvoltare Monaldi SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Brăila, sos. Rm. Sărat, nr.92, lot 9/1, C19, jud.Brăila, număr de ordine în Registrul Comerţului J09/58/2005 si CUI 17141020.

4.Administrator judiciar: CAPI Anghel Emil Dan–Todică Constantin Eugen, cu adresa de corespondenţă în Brăila, sos. Buzăului, nr.1, nr.RFO I-2220, CUI RO 24227591, tel.:0722647061, fax:0239682800, e-mail: [email protected].

5.Subscrisa CAPI Anghel Emil Dan–Todică Constantin Eugen, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC CDM Cercetare Dezvoltare Monaldi SRL în baza încheierii nr.268 din data de 17.09.2014 pronunţată de Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.2653/113/2014, în temeiul art.99 alin.(1) si art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC CDM Cercetare Dezvoltare Monaldi SRL, cu sediul în Brăila, sos. Rm. Sărat, nr.92, lot 9/1, C19, jud.Brăila, prin încheierea nr.268 din data de 17.09.2014 pronunţată de Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.2653/113/2014.

6.1.Creditorii debitoarei SC CDM Cercetare Dezvoltare Monaldi SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor, în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor  este 31.10.2014; În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului;

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar este 18.11.2014; Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.12.2014.

Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la adresa de corespondenţă a administratorului judiciar din Brăila, sos.Buzăului, nr.1, la data de 24.11.2014, ora 10:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitoarei;alegerea comitetului creditorilor si desemnarea presedintelui comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar CAPI Anghel Dan-Todică Constantin Eugen nr.RFO I-2220 si stabilirea remuneraţiei acestuia.

Termenul de control:09.12.2014. Cu drept de opoziţie in termen de 10 zile de la notificare pentru creditori.

7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori:de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata