Cheltuielile cu reclama şi publicitatea la companiile de stat rămân întregi

10

Cheltuielile cu protocolul, reclama şi publicitatea în cazul companiilor cu capital majoritar sau integral de stat şi regiilor autonome vor fi exceptate de la reducerile cu 20%, decise de Guvern, potrivit ordonanţei de urgenţă pentru diminuarea consumului la aceste entităţi, publicate joi (24 iunie 2010) în Monitorul Oficial. Conform actului normativ, scutite de la aceste reduceri vor fi şi cheltuielile cu producţia şi prestaţiile externe.

„În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome vor prezenta spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli rectificative, la întocmirea cărora se va avea în vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, altele decât cele pentru activităţile de producţie, a cheltuielilor cu prestaţiile externe, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, programate pentru semestrul II 2010″, se menţionează în ordonanţa de urgenţă.

Guvernul a decis, în şedinţa de miercuri, ca şi companiile controlate de stat să-şi reducă cheltuielile cu 20%, acestea având la dispoziţie 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG pentru a prezenta ministerelor de resort bugetele care urmează să fie rectificate. Actul normativ mai impune acestor companii şi societăţi să vireze 90% din profit la bugetul de stat, în loc de 50%, cum prevedeau reglementările anterioare.

Ordonanţa de urgenţă diminuează cu 20% cheltuielile materiale rămase de executat pentru a doua jumătate a anului 2010 şi în cazul autorităţilor şi instituţiilor finanţate din fonduri publice. De la aceste reduceri sunt exceptate plăţile pentru transmiterea pensiilor şi altor forme de asistenţă socială, pentru serviciile medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, reparaţiile şi reabilitarea pentru şcoli, hrana deţinuţilor.

De asemenea, ordonanţa de urgenţă înjumătăţeşte cota de carburanţi pentru instituţiile publice, cu excepţia celor de siguranţă naţională şi ordine publică, ambulanţă etc.
Ordonanţa de urgenţă menţionează în mod expres că încălcarea acestor prevederi atrage răspunderea administrativă, materială şi penală a persoanelor în cauză.

„Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi angajarea unor cheltuieli de natura celor prevăzute de aceasta, fără a se lua în considerare măsurile de reducere, şi amânarea plăţii acestora atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii”, se menţionează în actul normativ guvernamental.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata