CONSTANTA RE DEVELOPMENT SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 26081718
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014

1. Număr dosar: 21705/3/2014 Anul 2014 Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, Judecător sindic Prepelita Nicolae.

2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti – programul arhivei/registraturii instanţei lunivineri 9.30-14.00.

3.Debitor: SC CONSTANTA RE DEVELOPMENT SRL – în faliment, Cod de identificare fiscală 26081718 si numar de ordine în registrul comerţului J40/10046/2009, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Mora, nr. 39, parter, camera 17.

4. Lichidator judiciar: RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL, Cod de identificare fiscală 20904254, sediul social Calea Vitan nr. 12, bl V50B, sc.1, et.8, ap.27, sector 3, Bucuresti, Număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0045/31.12.2006, tel./fax 031.107.48.67, E-mail office@rcg-insolventa.ro Reprezentant lichidator judiciar Av. Chirulescu Greta.

5. Subscrisa: RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CONSTANTA RE DEVELOPMENT SRL – în faliment, conform incheierii din data de 20.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, Judecator Sindic, în dosarul nr. 21705/3/2014, în temeiul art. 109 alin.1 si art. 61 si urmatoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, notifică:

6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC CONSTANTA RE DEVELOPMENT SRL
– în faliment, prin incheierea din data de 20.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, Judecator Sindic, în dosarul nr. 21705/3/2014.

6.1. Debitorul SC CONSTANTA RE DEVELOPMENT SRL – în faliment, are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.6.2. Creditorii debitorului SC CONSTANTA RE DEVELOPMENT SRL – în faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.12.2014.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.12.2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 01.01.2015.

7. Adunarea creditorilor: Se convoaca prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa: Calea Vitan nr. 12, bl V50B, sc.1, et.8, ap.27, interfon 027, sector 3, Bucuresti, Data 22.12.2014 ora 14.00, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Informare privind stadiul procedurii.
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor si a Presedintelui acestuia.
3. Conform art. 19 alin. 2, confirmarea lichidatorului judiciar.
4. Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.
5. Discutii.

8. Comitetul creditorilor va fi desemnat cu ocazia Adunarii Creditorilor

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă TribunalulBucuresti pentru efectuarea menţiunii.

10. Termen pentru continuarea procedurii: 16.02.2015.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata