CONTRAT RO INGINERIE ŞI CONSTRUCŢII SRL – notificarea privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 27278280
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 10.11.2014
1.Dosar nr. 21552/3/2013 pe rolul Tribunalului Bucuresti – Secţia aVII-a Civila, Judecator–sindic: (C6-ora 9.00)

2. Adresa arhivei/registraturii instanţei: B-dul Unirii nr. 37, sect. 3, Bucuresti. Programul arhivei/registraturii: ora 9.30-14.

3.1. Debitor: Contrat RO Inginerie si Constructii SRL avand J40/7730/2010, C.U.I. 27278280, cu sediul în Bucuresti Sectorul 3, Strada Turturelelor, nr. 11A, Modul 7, Etaj 7.

3.2. Administrator special propus: Contrat Ingenieria Y Obras SA– asociat persoane juridica (100% ) prin reprezentant Andrés Aguilera Munoz sau/si Pozo Alvarez Jose Florencio ; Convocarea adunarii asociatilor prevazuta de art. 3 pct. 26 din Legea 85/2006 are loc ladata de 14.11.2014, ora 14.00 la sediul Eurolex I.P.U.R.L., situat în Bucuresti, Blv. Camil Ressu nr. 1, bl. 14B, sc. 3, et. 9, ap.103, sector 3, cu ordinea de zi: stabilirea situatie de fapt a debitoarei; predarea, dupa caz, a altor documente fata de cele prevazute de art. 28; alte probleme.

4.Creditori:D.G.F.P.M.B.- (in reprezentarea A.F.P.S. 3), ROEL SRL, SZP INVEST SRL,AUTOTECHNICA FLEET SERVICES SRL,TRIFAN RADU LUCIAN,PFA NISTOR IULIANA (fosta Naluca),RICO SRL

5.Lichidator judiciar: EUROLEX I.P.U.R.L. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0574. CIF: 29476917. sediul social: Bucuresti, Blv. Camil Ressu nr. 1, bl. 14B, sc. 3, et. 9, ap.103, sector 3. Tel: 0726.749.048.Tel./Fax: 021.324.38.82. E-mail: [email protected]. Nume si prenume practician: NEATU LILIANA.

6.Subscrisa: EUROLEX I.P.U.R.L.,în calitate de lichidator judiciar al debitorului CONTRAT RO INGINERIE SI CONSTRUCTII SRL, conform Hatararii din 01.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia aVII a Civila, in dosarul nr. 21552/3/2013, în temeiul art.54 alin 5, raportat la art.107 alin1 lit D din Legea 85 /2006 privind procedura insolventei, notifică:

7. Intrarea debitorului în faliment, procedura simplificata, impotriva debitorului CONTRAT RO INGINERIE SI CONSTRUCTII SRL, conform Hatararii din 01.10.2014.

7.2. Creditorii debitorului CONTRAT RO INGINERIE SI CONSTRUCTII SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenele limita sunt: pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei: 10.11.2014; pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 16.11.2014; intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor: 30.11.2014; termenul de judecata: 04.03.2015.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică ONRC pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

a. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 al. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

b. Cererea de inscrierea a creantei si documentele justificative, vor fi depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratura sau prin posta pe adresa instantei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Un exemplar va fi comunicat administratorului\lichidatorului judiciar în mod direct prin posta, mail sau fax.

c. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

d. Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata