COSMIDAN FYN TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 23409307
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.Nr. dosar: 3987/110/2009, Tribunal: Bacău, Judecător sindic: Maria Oborocianu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419. 3.1.Debitor: SC Cosmidan Fyn Trans SRL, cu sediul în sat Cucova, com. Valea Seaca, jud. Bacău, CUI 23409307, J04/443/2008.
3.2.Administrator special: nu este desemnat
4.Creditori: listă anexă.
5.Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cosmidan Fyn Trans SRL, cu sediul în sat Cucova, com. Valea Seaca, jud. Bacău, CUI 23409307, J04/443/2008, conform sentinţei nr. 145/03.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 3987/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi următoarele din Legea 85/2006, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin (6) art.35 şi art.28 din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii insolvenţei şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Cosmidan Fyn Trans SRL, prin Sentinţa nr.145/03.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.3987/110/2009. Creditorii debitorului SC Cosmidan Fyn Trans SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului este 31 martie 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28 aprilie 2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar la data de 14 mai 2010 şi pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 26 mai 2010. Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.36, bl. 36, sc. D, ap.2, jud. Bacău: data: 30 aprilie 2010, ora 14.00, având ca ordine de zi:
1. Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar;
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic;
3. Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar;
5.    Punerea în discuţie a eventualelor propuneri de reorganizare a activităţii debitoarei pe bază de plan;
6.    Supunerea spre aprobare (dacă este cazul) a raportului administratorului judiciar prin care se propune intrarea în faliment a debitorului;
7.    Aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de administratorul judiciar. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
Lista anexă:

1.  A.V.A.S. Bucureşti Mun. Bucureşti, str. Promoroacă, nr.9-11, Sector 1
2.  D.G.F.P. Bacău Mun. Bacău, jud. Bacău
3.  I.T.M. Bacău Mun. Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza, nr.63A, Jud. Bacău
4.  Primăria Bacău Mun. Bacău, jud. Bacău
5.  SC Autonom Services SRL Mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.78, ap. 1, jud. Bacău
6.  SC Bronx Exim SRL Mun. Bacău, str. 1 Mai, nr.2, bl. 2, sc. C, ap. 2, parter, jud. Bacău
7.  Primăria com. Valea Seaca Com. Valea Seaca, Jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata