CRISTIANA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15702526
Data emiterii 25.02.2010
Data publicării în BPI: 3.03.2010

1.Nr.dosar1738./99/2009 Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic Dan Artenie.

2.Arhiva: str. Nicolae Gane 20A, programul arhivei instanţei 09.00-14.00.

3.Debitor SC Cristiana SRL Iaşi, CIF 15702526, cu sediul social în Iaşi, şos. Moara de Foc, nr.35, et.4, jud. Iaşi. nr. de ordine în registrul comerţului J22/1584/2003.

4.Administrator judiciar: Ava Lichidator IPURL, cod de identificare: 18743261; cu sediul social în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr.134A, bl.P7, et.3, ap.2; nr.în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 195; tel./fax: 0232/235822, e-mail: avalichidator@yahoo.com.

5.Subscrisa Ava Lichidator IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cristiana SRL Iaşi, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006 notifică:

Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Cristiana SRL Iaşi prin sentinţa comercială nr.150/S din data de 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi.

Creditorii debitorului SC Cristiana SRL Iaşi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei astfel:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii este 12.04.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 12.05.2010. Termenul pentru inregistrarea eventualelor contestatii la 01.06.2010.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar şi definitivarea tabelului este 10.06.2010 ora 11.00. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iasi str. N.Gane 20A în data de 18.06.2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; alte menţiuni.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata