DARINI COM IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 5756855
Data emiterii: 20.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 8679/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Cojocaru Şchiopu Demetriad.
2.Arhiva instanţei: Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, tel. 0230/214948, programul arhivei instanţei: luni-vineri: 9-13. 3.Debitor: SC Darini SRL, cu sediul în municipiul Suceava, Bd. George Enescu, nr.22, bl.E66, sc.A, ap.18, jud. Suceava, CUI 5756855, nr. de înregistrare în registrul comerţului J33/874/1994.
4.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Călin Petre Bogdan, cu sediul social în mun. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.1, jud. Suceava, CIF 20987250, tel 0764/226811, fax 0230/520078.
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Av. Călin Petre Bogdan, în calitate de administrator judiciar al SC Darini SRL, conform sentinţei comerciale nr. 338 din 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8679/86/2009, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Darini SRL, prin sentinţa comercială nr. 338 din 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8679/86/2009.
6.1.Debitorul SC Darini SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar a creanţelor este 03.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.09.2010. 7.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită, atât la Tribunal cat şi la administratorul judiciar, Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea nr. 85/2006. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei în copii certificate. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata