DATA-COM SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedură simplificată

23

CUI: 15255665
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar 3679/40/2009, Tribunalul Botoşani – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva/registratura instanţei Botoşani, str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani, tel.0231/511739, programul arhivei instanţei: 09.00-13.00.
3.Debitor: SC Data Com SRL CIF 15255665 sediul social: str. Victoriei, nr.5, jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/109/2003.
4.Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani. sediul: Piaţa Revoluţiei nr.5, mun. Botoşani, jud. Botoşani.
5.Administrator judiciar: CII Dascălu Constantin Lulu CIF RO21670780 sediul social: str. Griviţa, nr.1, bl.14A, sc.A, et.1, ap.1, jud. Botoşani, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 10314 tel./fax: 0231/531373 e-mail: l.dascalu@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Dascălu Constantin Lulu.
6.Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Dascălu Constantin-Lulu în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC data Com SRL Botoşani conform sentinţei nr.123 din data de 11/02/2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ în dosarul nr.3679/40/2009, în temeiul art.54 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului, la data de 07.04.2010.
Informaţii suplimentare: Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată urmează a fi supusă de judecătorul sindic dezbaterii într-o şedinţă publică, care va avea loc în maxim 20 de zile de la primirea raportului părţilor mai sus menţionate. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News