DEPONA EDILITARE SI DRUMURI SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 27097470
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4691/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a Il-a Civilă, de contencios Administrativ si Fiscal Judecător sindic: Daniela Jurjut Lazar.

2.Debitor SC Depona Edilitare si Drumuri SRL, Cod de identificare fiscală 27097470, sediul social: Oradea, str. Onestilor nr.11B, judeţ Bihor, Număr de ordine în registrul comerţului J05/810/2010

3.Administrator judiciar av. Costea Horaţiu Ovidiu, Cod de identificare fiscală RO 21812175, sediul profesional Oradea, str. Gh. Dima, nr.3, et. 3(mansardă), jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B3743 (RFO I – 3743/25.05.2012), tel./fax 0259/428014, 0744/700888, E-mail cahinet.insolventa.costea@gmail.com.

4.Subscrisa CII Costea Horaţiu Ovidiu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Depona Edilitare si Drumuri SRL Oradea conform încheierii nr. 1541/F/2014 din data de 21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 4691/111/2014, în temeiul art. 72 alin (6), art.73 si art. 100 din Legea privind procedura insolvenţei 85/2014, notifică:

5.Intrarea debitorului în procedura generala de insolventa având în vedere: cererea introductivă formulată de către debitor.

5.1.Debitorului SC Depona Edilitare si Drumuri SRL Oradea, în temeiul art.39 din Legea privind procedura insolvenţei, se dispune deschiderea unui cont bancar la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.

5.2.Creditorii debitorului SC Depona Edilitare si Drumuri SRL Oradea, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 05.12.2014.
În temeiul art. 104 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

5.2.2.Alte termene stabilite prin încheierea de intrare în procedura generala de insolventa:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.12.2014. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 19.01.2015.

5.2.3. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar CLI. Costea Horaţiu Ovidiu din Oradea, str. Gh. Dima, nr.3, et. 3, Jud.Bihor în data de 08.01.2015, ora 12, având ca ordine de zi: Prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar, aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar; diverse.

6.Deschiderea procedurii generale de insolventa se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru efectuarea menţiunii.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (arx.75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata