DIAROM TRANS GRUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15485648
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 3755/99/2009(266/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial faliment, Judecător sindic Artenie Dan.

2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr. 20 A, jud. Iaşi, tel/fax 0232/211265/215160, programul arhivei/registraturii luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.

3.1. Debitor: SC Diarom Trans Grup SRL CIF 15485648, cu sediul social în Iaşi, B-dul Dacia nr. 57, bl.DD6, et.5, ap.2, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/941/2003.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditori: BRD Groupe Societe Generale SA sucursala Iaşi, str. A. Panu nr. 1 A–2B.

Administrator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO 15228750, cu sediul social în Iaşi, şos. Arcu nr. 71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr. 0057 în RSP – UNPIR, număr matricol 2A0178 în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă, tel/fax 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro e-mail [email protected], reprezentat prin coordonator ing.Diaconu Elena.

Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Diarom Trans Grup SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 221/S/25.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 3755/99/2009 (266/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Diarom Trans Grup SRL prin Sentinţa comercială nr. 221/S/25.02.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr. 3755/99/2009. 7.1.

Debitorul SC Diarom Trans Grup SRL are obligaţia să predea până la data de 08.03.2010 actele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, administratorului judiciar.

7.2. Creditorii debitorului SC Diarom Trans Grup SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.04 2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.05.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea acestuia este 24.06.2010 orele 11.00.

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, secţia comercial faliment, din Iaşi, str. N.Gane nr. 20 A, în data de 30.06. 2010 orele 11.00, având ca ordine de zi:
definitivarea desemnării administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata