DOREVECO SRL – notificarea privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 4359040
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014

1. Dosar număr 5038/89/2012, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător Vasile Agafiţei.

2. Arhiva instanţei: Str.Ștefan cel Mare nr.54 cod 730171, telefon: 0235 312432, programul arhivei instanţei 09:00 – 13:00.

3. Debitor SC Doreveco SRL, cod de identificare fiscală 4359040, sediul social Vaslui, str.Călugăreni, nr.240, jud. Vaslui, Număr de ordine în registrul comerţului J37/683/1993.

4. Creditori: Garanti Bank SA, cu sediul în Bucureşti, sos. Fabrica de Gulcoză nr.5, Bussines Centre Novo Park 3, Cladirea F, et.5-6, Sector 2; Banca Comercială Română SA, cu sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr.5, Sector 3; Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.Ștefan cel Mare nr.56, jud. Vaslui; SC Carlsrom Beverage Co SRL cu sediul în Bucureşti, bd. Unirii nr.27, bl.15, sc.2, ap.24, Secor 5; SC Alexandrion Group SRL prin mandatar SC Euler Hermes Services România SRL cu sediul în Comuna Bucov, sat Pleaşa, jud. Prahova, cu sediul ales in Bucuresti, str.Petru Maior nr., sector 1, la Cabinet Avocat Parvu Iriana; SC Veritis Foods SRL reprezentată de CIA Petrescu Paul Nicolae, cu sediul în Bucuresti, str.Panseleor, nr.17, bl.133, sc.2, ap.71, sector 4 cu sediul procedural ales in Bucuresti, b-dul Uniri, nr.45, bl.E3, sc.2, et.4, ap.45, sector 3; SC Perla Harghitei SA, cu sediul în Com. Sâncrieni, str.Gării, nr.600, jud. Harghita, SC Agriondustriala Bucium SA cu sediul în Iasi, str.Fundac Plopii Fără Soţ, nr.18-22, jud. Iasi; SC Zarea SA, cu sediul în Bucuresti, bd. Bucurestii Noi nr.176, Sector 1; SC Prodvinalco SA cu sediul în Cluj- Napoca, str.Traian nr.36, jud. Cluj; SC Eurobusiness Company SRL, cu sediul în Vaslui, str.Stefan cel Mare nr.43, jud Vaslui; SC Vinton SRL cu sediul în Galati, str.George Cosbuc nr.257, jud. Galati; SC Dixman SRL cu sediul în Vaslui, str.Fabricii nr.1, jud. Iasi; SC Valvis Holding Distribution SA, cu sediul în Vatra Dornei, str.Republicii nr.33, corp I, parter, ap.3, jud. Suceava; SC Bermas Suceava SRL cu sediul în Scheia, str.Humorului nr.61, jud. Suceava; SC Romaqua Group SA cu sediul în Borsec, str.Carpati nr.46, jud. Harghita; SC Hell Energy SRL prin mandatar Coface Romania Credit Managenment Services SRL cu sediul în Ungheni, platforma 2, corp C249-corp C251, cu sediul procedural ales in Bucureşti, Calea Floreasca nr.39, et.3, sector 1

5. Lichidator judiciar Casa de Insolvenţă A&B SPRL Iaşi, cu sediul social Iasi, str.Anastasie Panu nr.13-15, sc.mezanin, jud. Iasi, cod postal 737200, reprezentată de av. Falota Dumitru

6. Subscrisa în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Doreveco SRL, conform sentinţei civile nr.481/F/07.10.1014 a Tribunalului Vaslui pronunţată în dosarul nr.5038/89/2012 de pe rolul Tribunalului Vaslui in temeiul art. 61 alin. 2) si 3) combinat cu art. 107 lit. C) din Legea privind procedura insolvenţei cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare „Lege”) notifică

7. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitorului SC Doreveco SRL prin sentinţa civilă nr.481/F/07.10.1014 a Tribunalului Vaslui pronunţată în dosarul nr.5038/89/2012 de pe rolul Tribunalului Vaslui, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea SC Doreveco SRL

7.1. Prin sentinţa de deschidere a procedurii generale a falimentului nr.481/F/ din 07.10.2014 s-au stabilit următoarele termene:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 24.11.2014; Termenul limită pentru verificarea, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este data de 15.12.2014.

Fixeaza termen limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute in cursul procedurii la data de 26.12.2014; Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul suplimentar este la data de 26.12.2014.

7.2. Creditorii detinţinând creanţe asupra debitorului, născute în cursul procedurii, urmează să se înscrie cereri de creanţă în termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a falimentului.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului;

8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui si celorlalte registre pentru efectuarea de menţiunii.

Informaţii suplimentare:  În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Lege.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, Str.Ștefan cel Mare nr.54 cod 730171, jud. Vaslui în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.   Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata