ELECTRO.SANITAR.TEHNIK.(E.S.T.) SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 17046703
Data publicării în BPI: 13 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 11103/99/2013 (896/2013). Tribunal: Iasi, Judecător-sindic: Nicoleta Lenuța Zaharia

2.Arhiva/registratura instanţei: Iasi, str. Elena Doamna, nr.1 A, jud. Iasi. Fax: 0332-435.501;

3.1. Debitoare: SC Electro.Sanitar.Tehnik (E.S.T) SRL cu sediul social în Iași, Str.Tabacului nr.30, Hala 140231 – C4,biroul 14, jud. Iași, CUI: 17046703, J22/2801/2004

3. Administrator special: nu este desemnat

4. Administrator judiciar: Expresss Lichidator IPURL cu sediul în Iasi, str. Zugravi, nr.5, bl.F9-2, et.2, ap.7 si adresă de corespondenţă în Iasi str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205), număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: 0336, tel./fax 0332-816.896, 0740-152.456, www.expressslichidator.ro, Reprezentant: Lupu Daniel

5. Subscrisa, Expresss Lichidator IPURL în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Electro.Sanitar.Tehnik (E.S.T) SRL cu sediul social în Iași, Str.Tabacului nr.30, Hala 140231-C4, biroul 14, jud. Iași, CUI: 17046703, J22/2801/2004, conform Sentinței Civile nr.1807 din 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi – Secția II Civilă – Faliment, în dosarul nr.11103/99/2013 (896/2013), în temeiul art. 61 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

6.0. In temeiul art. 33 din Legea 85/2006, deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Electro.Sanitar.Tehnik (E.S.T) SRL cu sediul social în Iași, Str.Tabacului nr.30, Hala 140231-C4, biroul 14, jud. Iași, CUI: 17046703, J22/2801/2004, conform Sentinţei Civile nr.1807 din 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia II Civilă -Faliment, în dosarul nr.11103/99/2013 (896/2013). Conform art. 36 din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurile sale, cu excepţia căilor de atac declansate de debitor. Conform art. 46 din Legea 85/2006, în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile si plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.

6.1. Creditorii debitoarei SC Electro.Sanitar.Tehnik (E.S.T) SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 15 decembrie 2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Vă atragem atenţia că, în conformitate cu art. 146 din Lege „solicitarea înregistrării unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”. Cererea de admitere a crenţelor va fi legal timbrată si calculată până la data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 30 octombrie 2014.

6.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05 ianuarie 2015. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar si definitivarea lui este 26 martie 2015 si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 31 martie 2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul din Iasi str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205) în data de 09 ianuarie 2015, ora: 09,00. Ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui comitetului creditorilor.

8. Adunarea asociaţilor: Se notifică faptul că în data de 17 noiembrie 2014 ora 09,00 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor SC Electro.Sanitar.Tehnik (E.S.T) SRL la adresa din Iasi str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205) pentru toţi asociaţii înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului, cu următoarea ordine de zi: 1. Desemnarea administratorului special al debitoarei SC Electro.Sanitar.Tehnik (E.S.T) SRL. Asociaţii înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi si prin alte persoane decât asociaţii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială.

În cazul în care, pe data de 17 noiembrie 2014 ora 09,00 nu se întruneste cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor este convocată pentru data de 17 noiembrie 2014 ora 10,00 în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata