ELLADA SRL – notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă

CUI: 15061030
Data publicării în BPI: 14 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014

1. Date privind dosarul: nr. 3068/87/2014, Tribunal Teleorman, Secţia Civilă;

2.Arhiva instanţei: str. Independentei nr. 22. Registratură si Arhivă: Zilnic – orele 09:00 – 13:00.

3.1. Debitor: ELLADA SRL, cod unic de inregistrare 15061030, sediul social în Comuna Bujoru, Judet Teleorman, număr de ordine în Registrul Comerţului J34/409/2002.

3.2. Administrator special: Nu este desemnat.

4.Creditori:
1) A.A.A.S. str. Cpt. Alexandru Serbănescu, nr. 50,Sector 1, Bucuresti;
2) I.T.M. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, Alexandria, jud. Teleorman, Cod Postal 140002;
3) AFPO Zimnicea, Sos. Giurgiului, nr. 1, cod postal 145400;
4) Administratia Finantelor Publice Alexandria, str. Dunarii, nr. 188, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, cod postal: 140046. 4.1. Lista creditorilor depusa de debitoare conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 1) Alpha Bank Romania SA Sucursala Libertatii – Bucuresti, sector 5, Bd. Libertatii nr. 20, bloc 103; 2) Raiffeisen Bank Romania SA – Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246, Sky Tower; 3) Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Arges Vedea – punct de lucru Alexandria, Alexandria, str. 1 Mai 124, Jud. Teleorman; 4) SC Andravet SRL – Zimnicea, str. Cuza Voda nr. 84, Jud. Teleorman;
5) Compania Nationala Autostrazi si Drumuri Nationale Bucuresti – Bucuresti, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 38;
6) ETA Automatizari SRL – Timisoara, str. Gh. Dima nr. 1, Jud. Timis;
7) SC Metroreal SRL – Pielesti, str. Padurea Postei nr. 13, Jud. Dolj;
8) SC Naum Consalt Software SRL – Bucuresti, sector 3, str. Escarfei nr. 87-91;
9) Popescu Gh. Mihaela – Comuna Poroschia, Jud. Teleorman;
10) Telecom SA – Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Turnul de Nord etaj 7, sector 1;
11) SC Tricochim Lux SRL – Alexandria, str. Libertatii, bl. K4, ap. 10, Jud. Teleorman;
12) Turcu Florea – Zimnicea, str. Giurgiu nr. 128, Jud. Teleorman;
13) SC VAD Services SRL – Zimnicea, str. Mihai Viteazu, bl. 4E, sc. C, ap. 10, Jud. Teleorman;
14) EVW Holding SRL – Gilau, str. Principala nr. 1333, Jud. Cluj;
15) Primaria Bujoru – Localitatea Bujoru, Jud. Teleorman, cod postal 147045;
16) Primaria Pietrosani – Localitatea Pietrosani, Jud. Teleorman, cod postal 147250;
17) Administratia Finantelor publice Alexandria, str. Dunarii, nr. 188, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, cod postal: 140046;
18) Mitrou Nikolaos – Atena, Moshato, str. Athanasiou Diakou, nr. 1 Grecia;
19) Agroktinotrofiki SA – Km.6 DN Larissa – Farsala, Grecia;
20) Araptsidis Savvas – Km.1 Serres – Neochori Serres Grecia;
21) Asterios EPE N&M Mitro – Atena, Moshato, str. Athanasiou Diakou 1, Grecia;
22) Autoservice Combra I. Kokonis – V. Badeka – Km. 5 DN Serres – Salonic, Cp. 62100 Serres, Grecia
23) Boudouris Dimitrios & Fiul SNC – str. Merarchias nr. 118, Oras Serres, Grecia; 24) Dikoglou Anastas Charlambos – str. An. Thrakis nr. 9, Oras Serres, Grecia;
25) Et Izmet Sabanov Olimp 131 – st. Generalska nr. 20, Oras Omurtag, Bulgaria;
26) Karakitios D.-Mikhanatzidis Ch. SNC – str. Merarachias nr. 2, Oras Serres, Grecia;
27) Kreka SA – Perni-Kavala, Grecia;
28) Pan Market SA – Kilometrul 1, Serres – Drama, 621 22 Serres, Grecia;
29) Panmetal SA C.I. Serres – Uzina: km.6 DN Serres-Drama, cp. 62100, Grecia;
30) E&A Tsinikas SNC – Km.2 Serres- Nigrita, Oras Serres, Grecia.

5.Administrator judiciar: Tudor & Asociaţii S.P.R.L., înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II – 0402/2009 cu sediul social în Bd. Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, camera 301, București, sector 4, tel.: 314378417, fax: 314378418, email: bucuresti@tudorsiasociatii.eu; nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion.

6.Subscrisa Tudor & Asociaţii S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului ELLADA SRL conform Incheierii de sedinta din data de 29.10.2014, pronunţată de Tribunalul Teleorman, în dosar nr. 3068/87/2014 în temeiul Legii nr. 85/2014, privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea debitorului ELLADA SRL, în procedura generala a insolvenţei prin Incheiere de sedinta din data de 29.10.2014, pronunţată de Tribunalul Teleorman, în dosar nr. 3068/87/2014.

7.1. Debitorul ELLADA SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului ELLADA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, în tabelul preliminar de creanţe prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limita de depunere de catre creditori a opoziţiilor la sentinta de deschidere a procedurii insolvenţei este de 10 zile de la primirea notificarii si termenul de solutionare a opozitiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora;

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, în vederea intocmirii tabelului preliminar este 05.12.2014.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.12.2014;
Termenul pentru depunerea contestatiilor – 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolventa. Contestatiile vor fi insotite conform art. 111 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 de dovada achitarii în original a taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, precum si de toate inscrisurile de care se foloseste, cu aratarea probelor pe care le solicita, sub sanctiunea anularii; contestatia se trimite cu confirmare de primire administratorului judiciar, creditorului a carei creanta este contestata, precum si administratorului special; Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la tabelul preliminar si definitivarea tabelului creantelor 09.01.2015.

Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul debitoarei ELLADA SRL din Comuna Bujoru, judeţul Teleorman, în data de 22.12.2014, la orele 10.00 având urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Rapoartelor intocmite de catre administratorul judiciar conform art. 92 alin. 1 si art. 97 din Legea nr. 85/2014;
2. Desemnarea comitetului creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar si aprobarea onorariului acestuia în cuantum de 1500 euro + TVA/luna si a unui onorariu de succes de 3% din sumele recuperate sau distribuite în procedura.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata