EMPRESA NUEVO INDUSTRIE SRL (fosta POWERTEK INDUSTRY SRL) – notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă

CUI: 17172760
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.12.2014

1. Date privind dosarul: nr. 37932/3/2014, Tribunal Bucuresti, Secţia a-VII-a Civilă;

2. Arhiva instanţei: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823. Registratură – parter, camera 004. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 – 14:00; Arhivă – parter, camera 064. Program cu publicul: Zilnic– orele 09 30- 14 00.

3.1. Debitor: EMPRESA NUEVO INDUSTRIE S.R.L., cod unic de inregistrare 17172760, sediul social în Bucuresti Sectorul 1, Str. Siret, Nr. 64, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1585/2005.

3.2. Administrator special: Nu este desemnat.

4. Creditori:1)A.A.A.S. str. Cpt. Alexandru Serbănescu, nr. 50,Sector 1, Bucuresti; 2 ITM Bucuresti, Str. Radu-Voda, Nr. 26-26A, Sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040275; 3) D.G.R.F.P Bucuresti, Prof. Dr. Gerota Dimitrie, Nr. 13, Sector2, 4) Consiliul Local Sector 1, Sos. Buc.-Ploiesti Nr.9-13Sector 1; Bucuresti, Cod Postal: 013682, 5) Consiliul Local Sector 2, Str. Chiristigiilor Nr. 11-13, Sector 2, Bucuresti ,Cod Postal: 021563, 6) Consiliul Local Sector 3 Str. Parfumului, Nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal 030842, 7) Consiliul Local Sector 4, Bd. George Cosbuc Nr.6-16, Sector 4; Bucuresti Cod Postal: 040532, 8) Consiliul Local Sector 5, Bd Regina Elisabeta, Nr. 29-31,Sector 5, Bucuresti, Cod Postal: 050017, 9) Consiliul Local Sector 6, Str. Calea Plevnei Nr.147-149, Sector 6; Bucuresti Cod Postal: 060013.

5. Administrator judiciar: Tudor & Asociaţii S.P.R.L., înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II – 0402/2009 cu sediul social în Bd. Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, camera 301, București, Sector 4, tel.: 314378417, fax: 314378418, email: [email protected]; nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion.

6.Subscrisa Tudor & Asociaţii S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului EMPRESA NUEVO INDUSTRIE S.R.L. conform Incheierii de sedinta din data de 17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, in dosar nr. 37932/3/2014 în temeiul Legii nr. 85/2014, privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea debitorului EMPRESA NUEVO INDUSTRIE S.R.L., in procedura generala a insolventei prin Incheierea de sedinta din data de 17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, in dosar nr. 37932/3/2014.

7.1. Debitorul EMPRESA NUEVO INDUSTRIE S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului EMPRESA NUEVO INDUSTRIE S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, in tabelul preliminar de creanţe prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limita de depunere de catre creditori a opoziţiilor la sentinta de deschidere a procedurii insolvenţei este de 10 zile de la primirea notificarii si termenul de solutionare a opozitiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora;

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, in vederea intocmirii tabelului preliminar este 31.12.2014.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.01.2015;
Termenul pentru depunerea contestatiilor – 7 zile de la publicarea tabelului preliminar in Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Contestatiile vor fi insotite conform art. 111 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 de dovada achitarii in original a taxei judiciare de timbru in cuantum de 200 lei, precum si de toate inscrisurile de care se foloseste, cu aratarea probelor pe care le solicita, sub sanctiunea anularii; contestatia se trimite cu confirmare de primire administratorului judiciar, creditorului a carei creanta este contestata, precum si administratorului special;

Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la tabelul preliminar si definitivarea tabelului creantelor 12.02.2015.

Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Administratorului judiciar Tudor & Asociaţii S.P.R.L., Bd. Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, camera 301, București, Sector 4, tel.: 314378417, fax: 314378418, email: [email protected], in data de 23.01.2015, la orele 12.00, având urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Rapoartelor intocmite de catre administratorul judiciar conform art. 92 alin. 1 si art. 97 din Legea nr. 85/2014;
2. Desemnarea comitetului creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar si aprobarea onorariului acestuia.
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata