ESOCAS-TRADE SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 12466030
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 27.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3144/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic: Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.
3.1.Debitor: SC Esocas-Trade SRL, CIF 12466030, sediul social Loc. Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, bl. 4, sc. B, P, ap. 2 jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/740/1999.3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: conform anexă.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul în str. Mioriţei, bl. 14, sc. F, ap. 16, loc. Bacău, jud. Bacău, atestat sub nr. 1B0114/2007, Tel/Fax 0334/417350, e-mail cpi.ionescuadrian@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar Ionescu M. Adrian.
6. Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Esocas-Trade SRL, conform Sentinţei nr. 386 din data de 24.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3144/110/2009, în temeiul art.108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Esocas-Trade SRL prin Sentinţa nr. 386 din data de 24.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 3144110/2009. 7.1.Creditorii debitorului SC Esocas-Trade SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii este 30.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 14.05.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 21.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 31.05.2010. Termenul pentru întrunirea primei adunări a creditorilor în data de 18.05.2010, ora 15.00.
8.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabel ” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Anexă listă creditori:

1.  AFP Bacău Bacău, str. 9 Mai, nr. 33
2.  Primăria Bacău Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 6
3.  ITM Bacău Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 63 A
4.  Banca Comercială Carpatica, Sucursala Bacău Bacău, str. 9 Mai, nr. 33
5.  BancPost Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6 A, Sector 2
6.  SC Conform Design SRL prin Adm. jud. SC Sierra Quadrant SPRL Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 11 A CUI 15293146 J04/277/2003.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata