EUROPLAST GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 15520842
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.10.2014
1.Date privind dosarul:număr dosar:1768/1371/2013,Tribunalul Specializat Mureş Judecator sindic:Hegyi Piroska

2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa:str.Justiţiei,nr.1,Târgu-Mure,judeţul Mureş.Număr telefon 0265262010.Program arhivă:8,00-12,00.

3.1.Debitor:SC Europlast Group SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-15520842, Grebenişu de Câmpie, nr.196/A, judeţul Mureş, Număr de ordine în registrul comerţului J/26/732/2003.

3.2Administrator special:

4.1Creditor:

5.Lichidator judiciar:Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097, domiciliul-str.Principală, nr.67/F, sc.1, ap.10, localitatea Ungheni, judeţul Mureş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1478.Telefon:0740207742, 0722646459, fax 0265233389.

6.Subsemnatul Botos Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Europlast Group SRL, conform sentinţei comerciale nr.1213/C din 11.09.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosar nr.1768/1371/2013, în temeiul art.108 din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

7.Intrarea în procedura falimentului.

7.1.Debitorul SC Europlast Group SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din legea procedurii insolvenţei.

7.2Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 28.10.2014.În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul sus menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa detinută împotriva debitorului.

7.2.2.Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura simplificată:

Termenul limită pentru verificarea, întocmire, depunerea, afişarea, comunicarea şi publicarea în bpi a tabelului preliminar al creanţelor este la 02.12.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar este la data de 09.12.2014.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv este la data de 08.01.2014.Deschiderea procedurii simplificate se notifică registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Informaţii suplimentare

1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Comercial Mureş ”Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei

2.Cererea de înscriere a creanţei si în tabelul preliminar va fi insoţită de documente justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o insoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei,în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a ramâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin postă.

4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi insoţită de dovada plaţii taxei de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extra judiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale(art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata