F 3 TEHNIC SRL – notificare deschidere procedură simplificată a insolvenţei

CUI: 10949623
Data publicării în BPI: 13 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 04.12.2014

1. Date privind Dosarul, Număr Dosar nr. 1908 Tribunal Sibiu Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător Sindic: Savu Raluca Anamaria.

2. Arhiva/Registratura Instanţei: str. Calea Dumbrăvii, nr. 30, Sibiu, jud. Sibiu, Număr de telefon: 0269.217.104; Fax: 0269.217.702; Programul Arhivei/Registraturii Instanţei 8-12.

3. Debitor: SC F3 Tehnic SRL Cod de Identificare Fiscală: RO 10949623 sediul Social: în Mediaş, str. Grădinarilor, nr. 2, jud. Sibiu Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/332/1998.

4. Creditor: A.J.F.P. Sibiu cu sediul în loc. Sibiu, Cl. Dumbrăvii, nr.17.

5. Lichidator judiciar:Cabinet Individual de Insolvență Vlaic Petrică Dan, Cod de Identificare Fiscală: 30417787 cu sediul social în loc. Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 2 /25 Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RFO I- 3202 tel./fax 0269220222, E-mail dan_vlaic@yahoo.com.

6. Subsemnatul: Vlaic Petrică Dan, în calitate de Lichidator judiciar al Debitorului SC F3 Tehnic SRL, conform Sentinței: 945 din data de: 09.10.2014 Pronunţată de Tribunalul Sibiu Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul: 1908/85/2014 în temeiul, art. 61, art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1) si (2) din Legea privind procedura insolvenţei. notifică:

7. Intrarea Debitorului în Procedura Simplificată de Insolvență având în vedere că:
– Debitorul nu si-a declarat intenţia de a intra în Reorganizare.

7.1. Debitorul SC F3 Tehnic SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenţei.

7.2. Creditorii Debitorului SC F3 Tehnic SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 04.12.2014. În temeiul art. 76 din Legea privind Procedura Insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.12.2014. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.01.2015.

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul Lichidatorului, în data de: 11.12.2014 ora 14. având ca ordine de zi:
– prezentarea situaţiei economice a Debitorului – Raport Cauzal;
– desemnarea Comitetului Creditorilor;
– confirmarea Lichidatorului Judiciar;

8.Deschiderea Procedurii de Faliment se Notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în Tabelul Preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat Lichidatorului Judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru Lichidatorul Judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei Judiciare de timbru în sumă de: 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile Judiciare sau Extrajudiciare pentru realizarea Creanţelor asupra Debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind Procedura Insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata