Fabrica de ţevi din Roman îşi va majora capitalul social cu 397 milioane RON

–   Pentru a scăpa de pericolul dizolvării, „ArcelorMittal Tubular Products” Roman SA trebuie să-şi majoreze capitalul social cu 397 milioane RON

–   Decizia va fi luată în data de 23 septembrie

–    Fabrica de ţevi din Roman a avut pierderi de 114.936.797 RON după primul semestru


Acţionarii „ArcelorMittal Tubular Products” Roman SA vor decide în cursul lunii septembrie dacă societatea va intra în dizolvare sau va evita această situaţie prin majorarea capitalului social.

„Având în vedere că datorită pierderilor înregistrate în Situaţiile financiare ale Societăţii la data de 31 decembrie 2009, care au fost aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2010, şi aşa cum acestea reies şi din Situaţia financiară actuală a Societăţii,…, valoarea activului net al Societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social, conform art. 153 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, se supune aprobării Adunării dizolvarea Societăţii”.

Această situaţie ar putea fi evitată prin majorarea capitalului social, după cum se menţionează în punctul 3 al Ordinii de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, convocată pentru data de 23 septembrie 2010: „În situaţia în care nu este aprobată dizolvarea Societăţii, …, în scopul creşterii activului net al Societăţii şi utilizării sumelor încasate în activităţile curente ale Societăţii şi pentru satisfacerea creditorilor, este supusă Adunării aprobarea în principiu a majorării capitalului social al Societăţii, urmând a fi convocată o altă adunare în cadrul căreia să se hotărască cu privire la modalitatea efectivă de majorare a capitalului social al Societăţii, astfel încât acesta să fie conform prevederilor legale aplicabile”.

Ulterior primei convocări pe această temă, administraţia companiei a venit cu un material suplimentar care va fi luat în discuţie pe 23 septembrie.

„Având în vedere faptul că rezervele Societăţii (cele din reevaluare şi cele legale) nu pot fi folosite pentru acoperirea pierderilor ori pentru creşterea capitalului social, ca şi soluţie pentru reconstituirea activului net până la o valoare cel puţin egală cu valoarea capitalului social, s-a propus includerea pe ordinea de zi a acestei Adunări şi propunerea de majorare a capitalului social cu suma de 397 milioane RON, prin aporturi în numerar”, se arată în convocator.

În urma creşterii capitalului social cu această sumă, valoarea finală a capitalului va ajunge la 433 milioane RON, sumă considerată suficientă pentru a complini cerinţele legale şi a aduce societatea într-o situaţie financiară puternică, ceea ce va duce la îmbunătăţirea activităţii sale de producţie, precum şi la îndeplinirea proiectelor de investiţii necesare, menite să ducă la dezvoltarea societăţii pe viitor.


Vânzările „ArcelorMittal Tubular Products” Roman SA au crescut, dar cifra de afaceri s-a redus


În ciuda creşterii volumului fizic al vânzărilor cu 3.000 de tone comparativ cu perioada similară a anului precedent, societatea  „ArcelorMittal Tubular Products” Roman SA (simbol PTRO) a raportat la finalul primelor şase luni ale acestui an o cifră de afaceri de 189.978.251 RON, în scădere cu 13% comparativ cu primul semestru al anului trecut, ca urmare a scăderii preţului de vânzare, consecinţă a condiţiilor de piaţă.

În primele şase luni ale acestui an, veniturile din exploatare ale fabricii de ţevi din Roman s-au redus cu 5.410.391 RON faţă de semestrul I 2009, până la valoarea de 191.238.196 RON, iar cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 39.870.854 RON, până la suma de 227.536.117 RON, rezultând o pierdere din exploatare de 36.297.921 RON, faţă de rezultatul negativ din exploatare de 81.579.166 RON consemnat în perioada similară a anului trecut.

Activitatea financiară, în schimb, s-a soldat cu o pierdere de 78.617.376 RON, rezultat negativ mai mare cu 41.550.297 RON decât cel consemnat la acest capitol în primele şase luni ale anului trecut. Ca atare, fabrica de ţevi din Roman a încheiat primul semestru al acestui an cu pierderi nete de 114.936.797 RON, cu doar 3.716.616 RON mai reduse decât cele consemnate în perioada similară a anului precedent.

Valoarea creanţelor la finalul primului semestru al anului în curs se ridica la 125.393.798 RON, în creştere cu 69.903.134 RON faţă începutul anului în curs. În schimb, datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an s-au majorat de la 481.572.166 RON la începutul acestui an, la 669.794.951 RON la finalul lunii iunie 2010. Datoriile cu termen de plată mai mare de un an au scăzut cu 4.227.216 RON, până la suma de 178.482.816 RON.


Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata