FARMACIA DULFU SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 3359441
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar 4923/100/2014, Tribunalul Maramures, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător-sindic: Maria Pavel

2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramures, tel 0262-218.235, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, 800- 1200

3. Debitoare: SC Farmacia Dulfu SRL Baia Mare, bd. Unirii, nr. 11A, jud. Maramures, J24/2671/1993, CUI 3359441

4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Brişcan Corina – Mariana cu sediul în Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 20/38, jud. Maramures, nr. de înregistrare RFO I 3176 CIF 32224910, tel/fax 0362-417.060, email: [email protected], titular: administrator judiciar Brişcan Corina – Mariana, conform încheierii civile nr. 3881/29.09.2014 pronunţată de Tribunalul Maramures în dosar 4923/100/2014, în temeiul art.147 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

5. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei SC Farmacia Dulfu SRL

6. 6.1. Debitoarea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1 din Legea nr.85/2014.

6.2. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 07.11.2014. In temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitoarei.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor este de 15 zile de la data comunicării notificării. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 02.12.2014. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii în termen de 7 zile de la data publicării tabelului preliminary în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.12.2014.
Adunarea creditorilor va avea loc în data de 05.12.2014, ora 1400, în localitatea Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 20, sc. D, ap. 38, judeţul Maramureş, având următoarea ordine de zi:

1. confirmare lichidator judiciar;
2. desemnare comitet al creditorilor;
3. acordarea unui onorariu lunar de 2.000 lei (ce se vor factura lunar) la care se vor adăuga cheltuielile efectuate pe bază de documente justificative si un comision de succes de 10% din sumele distribuite creditorilor.

Termenul pentru convocarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special este 30.10.2014 ora 1500.
Termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 15.12.2014.

1. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, in copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru, în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori art. 75 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă:

”De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.”

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata