FASHION BAZAR SRL – notificarea deschiderii procedurii de faliment

CUI: 17984474
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1.Date privind dosarul: nr. dosar 5190/3/2013 Tribunal Bucuresti Secţia VII Civila Judecător sindic: Blidaru Elena

2.Arhiva/registratura instanţei: Bucuresti, bd. Unirii nr. 37, sect. 3, tel. 021 408.36.00; 408.37.00; programul arhivei/registraturii instanţei: 0900 – 1400

3.Debitor: FASHION BAZAR SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite CIF 17984474, ORC J40/16227/2005, sediul social: Bucuresti, bd. Tudor Vladimirescu nr. 41, sector 5.

4.Creditor:
1. BRD – GSG SA prin Sucursala Dorobanti – Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 135, sector 1;
2. DGFP BUCURESTI – Biroul Juridic Contencios 5 – Bucuresti, str. Prof. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2;
3. ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU – Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294 Corp A, sector 6;
4. ITM BUCURESTI – Bucuresti, str. Radu Voda nr. 26-26A, sector 4;
5. SC BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL – Bucuresti, Calea Vitan nr. 55-59, Complex Comercial Bucuresti Mall, et. 2, biroul S25A, sector 3;
6. SC ASTRA NOVA SECURITY SA – Bucuresti, P-ta. Unirii nr. 1, Magazin Unirea et. 5, sector 3;
7. SC PRO MARKETING SERVICII SRL – Bucuresti, str. Ion Creanga nr. 11-13, et. 2, ap. 5, sector 5;
8. SC I.D. SARRIERI CONCEPT SRL – Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 41, sector 5;
9. SC AZZEDINE ALAIA SAS – sediu ales în Bucuresti, str. Lt. Ghe. Saidac nr. 2, bl. 12, sc. 2, ap. 92, sector 6;
10. SL NETWORKS SRL – sediu ales: SPRL Filip si Asociatii, Cluj-Napoca, str. Axente Sever nr. 44, Jud. Cluj;
11. BANEASA DEVELOPMENTS SRL – Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 42D, et. 3, cam. 1, sector 1;
12. SC EURIAL INVEST SRL – Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 572, sector 6;
13. DOBRIN MARIANA IULIANA – Bucuresti, Ion Slatineanu nr. 5, sc. A, et. 4, ap. 7, sector 1;
14. DOBRIN STELIANA – Bucuresti, Ion Slatineanu nr. 5, sc. A, et. 4, ap. 7, sector 1.

5.Lichidator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL Nr. inreg în Registrul societatilor profesionale UNPIR: RSP 0345; CIF 24119816, sediul social: Bucuresti, str. Virtutii nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, Tel 0722 535 029, Fax 031 814 61 74, E-mail: [email protected], reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Laurentiu Constantin Tudose.

6.Subscrisa: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al  debitorului FASHION BAZAR SRL, conform Sentintei Civile nr. 8685 din data de 21.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia aVII-a Civila, în dosarul nr. 5190/3/2013, în temeiul art. 7, raportat la art. 108, coroborat cu art. 14, art. 28, art. 35, art. 61, art. 62 si art. 107 din Legea 85/2006, notifică:

7. Intrarea debitorului: FASHION BAZAR SRL în procedura de faliment conform Sentintei Civile nr. 8685 din data de 21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 5190/3/2013.

7.1. Debitorul FASHION BAZAR SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Debitorul are obligatia ca în termen de 10 zile de la primirea prezentei sa predea lichidatorului judiciar gestiunea debitoarei, în temeiul art. 107, alin (2) lit. d) din Legea 85/2006.

7.3. Creditorii debitorului FASHION BAZAR SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în urmatoarele conditii:

7.3.1. Termenul limita pentru depunerea creantelor în vederea intocmirii tabelului suplimentar – 02.12.2014; Nedepunerea declaratiilor de creanta în termenul de mai sus atrage sanctiunea prevazuta de art.76 din Legea 85/2006.

7.3.2. Termenul limita de verificare a creantelor, de intocmire, de afisare si comunicare a tabelului suplimentar de creante – 30.12.2014;

7.3.3. Termenul de depunere la tribunal a contestatiilor – 13.01.2015

7.3.4. Termenul limita de intocmire a tabelului definitiv consolidat – 27.01.2015;

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „declaratia de creanta” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea 85/2006.

Declaratia de creanta va fi însoţită de documentele justificative, actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate, dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata