FELIDOM SRL – notificare privind intrarea în procedura simplificata de insolvenţa

CUI: 6408271
Data emiterii: 21.04.2010
Data publicării în BPI: 30.04.2010

Date privind dosarul: număr dosar 29/ 89/ 2009, Tribunalul Vaslui, Judecător – sindic Agafiţei Vasile. Arhiva/registratura instanţei: adresa în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui.
Programul de funcţionare: luni-vineri, orele 09.00-13.00.
Debitor: SC Felidom SRL Fălciu, cu sediul social situat în loc. Fălciu, jud. Vaslui, O.R.C. J37/ 828/1994, C.U.I. RO 6408271.
Administrator special: nu este desemnat.
Lichidator judiciar: Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui, reprezentat prin asociat coordonator av. Vîntu-Moisă Iosif¬Lucian.
Subscrisa Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Felidom SRL Fălciu, jud. Vaslui, conform Sentinţei civile nr.175/ F/ 06.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.29/89/2009, în temeiul art.108 al. (1) şi art.109 al. (1) şi (2) din Legea nr.85/2006 – privind procedura insolvenţei notifică deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă – faliment împotriva SC Felidom SRL Fălciu, jud. Vaslui, conform Sentinţei civile nr.175/ F/ 06.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.29/89/2009.
Confirmă ca lichidator judiciar pe Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25. În temeiul art.107 al. 2 din Legea privind procedura insolvenţei:
a.Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
b.Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii în termen de 10 zile.
c.Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în timpul procedurii.
d.Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor, oficiului registrului comerţului sau societăţilor agricole pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. e.Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la 06.05.2010.
f.Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 21.05.2010.
g.Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 07.06.2010. h.Fixează termen pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 17.06.2010. i.Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 07.06.2010.
j.În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata