FEROELECTRIC IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 18809404
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.11.2014
Dosar nr. 2658/104/2014, Tribunalul Olt – SECTIA a II-a CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, Slatina, str. Manastirii, nr. 2, judeţul Olt, Judecător-sindic Doamna Florentina STANA Debitor: SC FEROELECTRIC IMPEX SRL sediul social: Localitatea Ganeasa, str. Islaz, nr. 27, Judeţul Olt Numar de ordine în registrul comerţului J28/463/2006, C.U.I. RO 18809404

Lichidator judiciar: Societatea Profesionala “FISCAL GROUP“ IPURL, Slatina, str. Primaverii, nr. 7, bl. FA7, sc. A, et. 1, ap.7, jud. Olt, Atestat nr. 2A0411, Tel. 0723.131.493, Fax. 0249.430.568, E-mail: [email protected] Reprezentant al lichidatorului judiciar Andra Lelia PAUN

Subscrisa Societatea Profesionala “FISCAL GROUP” IPURL, cu sediul în localitatea Slatina, str. Primăverii, nr. 7, bl. FA7, sc. A, et. 1, ap.7, jud. Olt, reprezentata legal prin Dna. Lelia Andra Păun în calitate de practician în insolventă, desemnata lichidator judiciar provizoriu al debitoarei SC FEROELECTRIC IMPEX SRL , prin Sentinta nr.504/2014 din Sedinta publica din data de 06.10.2014, pronuntata în dosarul nr. 2658/104/2014 – de Tribunalul Olt – SECTIA a II-a CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, prin prezenta, notifică:

Deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevazute de Legea nr. 85/2014 impotriva debitoarei SC FEROELECTRIC IMPEX SRL cu sediul în Localitatea Ganeasa, str. Islaz, nr. 27, Judeţul Olt, numar de ordine în registrul comerţului J28/463/2006, C.U.I. RO 18809404, prin Sentinta nr.504/2014 din Sedinta publica din data de 06.10.2014, pronuntata în dosarul nr. 2658/104/2014 de Tribunalul Olt – SECTIA a II-a CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Debitoarea SC FEROELECTRIC IMPEX SRL are obligatia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.

Creditorii SC FEROELECTRIC IMPEX SRL trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:

1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 20.11.2014.

In temeiul dispozitiilor art. 114, alin.1, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta pe care o detineti impotriva debitorului.

2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii.
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creantelor este 28.11.2014.

3. Termenul pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv al creantelor este 22.12.2014.

4. Se fixeaza sedinta adunarii creditorilor la data de 05.12.2014, ora 11.00 la sediul Tribunalului Olt.

Deschiderea procedurii de insolventa se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt pentru efectuarea mentiunii.

Informatii suplimentare:

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze şi sa se transmita la Tribunalul Olt, Sectia Comerciala “cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 102 alin. 1, art.104, alin.1 şi urmatoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.

Cererea trebuie să cuprindă urmatoarele:

– numele creditorului sau denumirea firmei/institutiei;
– domiciliul sau sediul;
– creanta solicitată şi temeiul acesteia;
– o declaratie cu privire la drepturile de preferinta sau la garantii;
– vor fi anexate copii de pe documentele pe care se intemeiaza creanta, precum şi copii de pe actele de constituire a garantiilor, în copii certificate.

Cererea de inscriere a creantei şi documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 RON şi timbru judiciar în valoare de 0,3 RON sub sanctiunea anularii cererii.

Restrictii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale în conformitate cu dispozitiile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.
Actele mentionate mai sus trebuie depuse la registratura Tribunalului OLT – SECTIA a II-a CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL în dosarul nr. 2658/104/2014 şi vor fi transmise lichidatorului judiciar la sediul mentionat în antet. Termen de procedura: 20.10.2014

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la numarul de telefon 0723.131.493 şi fax. 0249/430.568 – reprezentant: Dna. Lelia Andra Paun.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata