FIBEC SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 7904400
Data publicării în BPI:27 octombrie 2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6939/105 Anul 2014 Tribunal Prahova Secţia Comercială si de Contencios Administrativ – Biroul faliment Judecător sindic: Ionescu Roxana

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Pţa Victoriei, nr. 10, Ploiesti, jud Prahova, cod 100031; Număr de telefon 0244544781, programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 9.00-13.00

3.1. Debitor: Fibec SA Cod de identificare fiscală 7904400, cu sediul social în municipiul Câmpina, str Ec. Teodoroiu, nr. 24, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/1846/1995; 3.2. Administrator special: nedesemnat

4. Administrator judiciar: Ral Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 30728856, sediul social municipiul Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0624/2012 tel./fax 0244335033, 0722610833, e-mail: office @ralinsolv.ro, reprezentant Dogeanu Olga

5. Subscrisa: Ral Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Fibec SA conform încheierii din data de 29.09.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ, în dosarul 6939/105/2014, în temeiul art. 42 alin 1 coroborar cu art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică> Raport privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie întocmit ţinând cont de următoarele aspecte:

– urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenţei, am notificat debitoarea cu privire la deschiderea procedurii si iam solicitat acesteia să ne prezinte actele si documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014;

– din analiza actelor primite am constatat că debitoarea face parte din categoria profesionistilor, că deţine bunuri in patrimoniu si că sediul social corespunde adresei din registrul comerţului. În consecinţă, debitorul nu se încadrează in categoriile prevăzute de art. 38 alin. (2), privind procedura simplificată a insolvenţei;

– prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, debitoarea si-a exprimat intenţia de reorganizare.

Având în vedere cele expuse anterior, vă solicităm aprobarea prezentul raport si continuarea perioadei de observaţie in procedură generală.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata