FORŢA RAPIDĂ GRUP SECURITY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment din procedura generală

CUI: 24377440
Data publicării în BPI: 20 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014

1. Date privind dosarul: 6024/40/2012, Tribunalul Botosani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Pruteanu Lică

2.Arhiva instanţei: Adresa: localitatea Botosani, str. Maxim Gorki, nr. 8, judeţul Botosani; Număr de telefon 0231/511739, interior 203, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 9 – 13.

3.Debitor: SC „Forţa Rapidă Grup Security SRL Botosani, jud. Botosani, Cod de identificare fiscală: 24377440, sediul social: str. Ion Pillat nr. 18, loc. Botosani, judeţul Botosani, Număr de ordine în registrul comerţului: J07/585/2008.

4.Creditorii: SC „Forţa Rapidă Grup Security SRL Botosani, jud. Botosani: D.G.F.P.J. Botosani – str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, loc. Botosani, jud. Botosani; CUI: 3372335, telefon nr. 0231/607.120; Primăria municipiului Botosani – str. Piaţa Revoluţiei nr. 1, loc. Botosani, jud. Botosani, CUI: 3372882, tel./fax: 0231/511.712/0231/531.595; Banca Transilvania SA – sucursala Botosani – str. Marchian, bl. G2, parter, Botosani, jud. Botosani, CUI: 17029745, J07/656/2004, tel./fax: 0231/529.170.

5.Lichidator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă Balanovici Boris-Teodor, codul de înregistrare fiscală: RO 30979629, sediul social: localitatea Botosani, str. Grigore Antipa, nr. 1, jud. Botosani; nr. de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B0219, tel./fax. 0231/51.20.51, e-mail: teodorbalanovici@yahoo.com, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar provizoriu: ing. jr. Balanovici Boris – Teodor.

6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Balanovici Boris – Teodor, în calitate de alichidator judiciar provizoriu al debitorului SC „Forţa Rapidă Grup Security SRL Botosani, jud. Botosani, conform Sentinței nr. 756/13.11.2014, pronunţată de Tribunalul Botosani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 6024/40/2012, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin. (1) si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii de faliment din procedura generală împotriva debitorului SC „Forţa Rapidă Grup Security SRL Botosani, jud. Botosani prin Sentinţa nr. 756/13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Botosani, secţia Comercială si de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 6024/40/2012.

7.1. Creditorii debitorului SC „Forţa Rapidă Grup Security SRL Botosani, jud. Botosani, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare

7.2. Termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul pentru depunerea cererilor pentru admiterea creanţelor născute în cursul procedurii la 22.12.2014
Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 12.01.2015 Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii: 19.01.2015
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 06.02.2015 Deschiderea procedurii de faliment din procedura generală se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Botosani.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar provizoriu si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar provizoriu poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei la Primăria Botosani – RO13 TREZ 1162 1070 203X XXXX cod fiscal 3372882.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata