FRALCUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment

CUI: 28168323
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3196/99/2014(228/2014), Tribunalul Iasi, Secţia II Civila – Faliment, Judecătorsindic – Nicoleta Lenuţa Zaharia.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Iasi, str.Elena Doamna nr.1A, judeţul Iasi

3. Debitor: SC Fralcup S.R.L în faliment, în bankruptcy/ en faillite cu sediul social în Mun. Iasi, str.Splai Bahlui nr.2, sc.B, parter, ap.4, Jud. Iasi, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J22/470/2011; C.U.I: 28168323.

4. Creditori: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi;

5. Lichidator judiciar: Moldrom Insolvency SPRL, Sediul: Iasi, str.Sf. Lazăr nr.4 bl.Penes Curcanul, tronson 5, et.1, biroul 9, judeţul Iasi; Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: RFO II- 0704; CIF: 32229682, Tel./ fax.: 0332/803065; Mobil: 0744692986, E-mail: [email protected] În temeiul art. 61 si art. 62, din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei: notifică:

6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei si intrarea în faliment în temeiul art. 31, din Legea privind procedura insolvenţei, împotriva debitorului SC Fralcup S.R.L, sentinţa civilã nr.1814/30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia II Civila – Faliment, în dosarul nr.3196/99/2014 (228/2014). S-au stabilit următoarele termene limita:

6.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.12.2014. În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pâna la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le detineţi împotriva debitorului. În temeiul art.41 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.

6.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 29.12.2014. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru definitivarea tabelului creanţelor este de 26.03.2015, si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 31.03.2015.

6.3. Adunarea creditorilor. Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Moldrom Insolvency SPRL din Iasi, str.Sf. Lazăr, nr.4, bl.Penes Curcanul, tronson 5, et.1, birou 9, jud. Iasi, la data de 12.01.2015, orele 15ºº având pe ordinea de zi: alegerea Comitetului Creditorilor, al presedintelui acestuia, confirmarea sau inlocuirea lichidatorului judiciar desemnat si stabilirea remuneraţiei acestuia.

7. În temeiul art. 35 coroborat cu art. 28 alin. 2 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei debitorul SC Fralcup SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de a preda gestiunea către lichidatorul judiciar împreună cu documentele prevăzute la art. 28 alin. 1 din acelasi act normativ.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să transmită la tribunal “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.1 din Legea privind
procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însotita de dovada plăţii taxei de timbru in sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurile sale ( art. 36 din legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata