GEMMA SISTEM SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată

CUI: 15024210
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.Date privind dosarul:număr dosar 2888/110 anul 2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Gabriel Grancea.
2.Arhiva instanţei: adresa strada Ştefan Cel Mare, număr 4, localitate Bacău, judeţ Bacău, număr de telefon 514419, programul arhivei instanţei 8-16.
2.1.Debitor SC Gemma Sistem SRL Solonţ, judeţ Bacău, CIF 15024210, sediul social comuna Solonţ, sat Cucuieţi, judeţ Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/808/2002.
2.2.Administrator special: nu este cazul
3.Creditorul care a formulat cererea de deschiderea procedurii insolvenţei: D.G.F.P. Bacău strada Dumbrava Roşie număr 1-3, judeţ Bacău.
4.Administrator judiciar: Total Expert IPURL Tg-Ocna strada Prosperităţii număr 6 localitatea Tg-Ocna judeţ Bacău. CIF 21115690 sediul social strada Prosperităţii număr 6 localitatea Tg-Ocna judeţ Bacău Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0187, tel./fax 344215. e-mail costicăbordeianu@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bordeianu Costică
5.Subscrisa:Total Expert IPURL Tg-Ocna în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gemma Sistem SRL Solonţ conform sentinţei comerciale număr 239 din data de 18.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială, în dosarul 2888/110/2009, în temeiul art.54 din legea privind procedura insolvenţei, notifică:
Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului, la data de 04.05.2010
Alte menţiuni: debitorul se află în stare de insolvenţă şi se încadrează în criteriile prevăzute la art.1 alin.2 avându-se în vedere situaţia financiară negativă, respectiv are obligaţii la bugetul consolidat al statului în sumă de 67.286 lei-creanţa aparţinând D.G.F.P. Bacău, conform fişei de plătitor/06.05.2009, scadentă peste 30 de zile, debitoarea refuză să o plătească fiind în încetare de plăti, sediul din comuna Solonţ sat Cucuieţi nefiind cunoscut ca fiind al firmei Gemma Sistem; debitoarea nu deţine nici un bun în patrimoniul său urmare scrisorii UAT comuna Solonţ 1238/06.04.2010, documentele contabile nu pot fi găsite deoarece administratorul statutar Craciun C. Florin Cristian nu a luat legătura cu administratorul judiciar, societatea nu a depus declaraţii fiscale din aprilie 2008, şi nici Raportul semestrial din iunie 2008, administratorul nu s-a prezentat la controlul AFP Moineşti din 2008 şi 2009, ultima înregistrare la ORC Bacău fiind 28.04.2008; urmare analizei situaţiei în care se află debitorul constat îndeplinirea condiţiilor instituirii procedurii simplificate de faliment, fapt pentru care propun intrarea în faliment forma simplificată.
Informaţii suplimentare: Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată urmează a fi supusă de judecătorul sindic dezbaterii într-o şedinţă publică care va avea loc în maxim 20 de zile de la primirea Raportului părţilor mai sus menţionate. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata