GENETICS SUINPROD SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

CUI: 15055985
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 10.11.2014

1. Date privind dosarul:Numar dosar 31661/3/2013, Tribunal Bucureşti, Sectia a-VII-a Civila

2.Arhiva/registratura instantei: Adresa B-dul Unirii, nr 37, sector 3, Bucureşti Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 09:30-14:00

3.Debitor: SC GENETICS SUINPROD SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 6, b-dul Timisoara, nr. 60D, birou 4, et. parter, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/10874/2012, Cod unic de inregistrare 15055985.

4.Creditor:

4.1. RADU FLORENTIN, cu sediul ales în judeţul Giurgiu, Giurgiu, bd. Bucureşti, bl. 202/5D, sc. B, ap. 32;

4.2. D.G.R.F.P. MUNICIPIUL BUCURESTI- BIROU JURIDIC CONTENCIOS 2, cu sediul ales în Bucureşti, sector 2, str. Dimitri Gerota, nr. 13;

4.3. SC OLAJANBASO IMOBILIARE SRL, cu sediul ales în Bucureşti, sector 5, str. Razoare, nr. 1, corp C1;

4.4. SC MECAM INVESTMENT SRL, cu sediul ales în Bucureşti, sector 2, str. Mihai Eminescu, nr. 188, et.3;

4.5. VILA BASTE MERCEDES, cu sediul ales în Bucureşti, sector 2, str. Mihai Eminescu, nr. 188, et.3;

4.6. MAS VILA ALBERO, cu sediul ales în Bucureşti, sector 2, str. Mihai Eminescu, nr. 188, et.3;

5.Lichidator judiciar:INSOLV CONSULT SPRL( fost Cabinet Individual de Insolventa TIGVA TUDORITA), avand sediul pentru corespondenta în Bucureşti, str. Ienachita Vacarescu, nr 18, et 2, ap 2, sector 4, membru U.N.P.I.R., inregistrata în Registrul formelor de organizare sub nr.RFO II – 0332, tel./fax: 0213192970, 0353814919,tel. mobil: 0729811277, email: insolv _conult_ipurl@yahoo.com.

6.Subscrisa INSOLV CONSULT TEAM SPRL( fost Cabinet Individual de Insolventa TIGVA TUDORITA) în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GENETICS SUINPROD SRL, conform sentinta civila din data de 29.09.2014, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, sectia a-VII-a Civila, în dosarul 31661/3/2013 în temeiul art. 107 alin 2, art.61 alin (1) si/sau alin (2) şi art.62 alin (1) şi urm. din Legea privind procedura insolventei, coroborate cu art.33 alin (6), art.35 şi art. 28, alin (2) din acelasi act normativ notifica

7. Deschiderea deschiderea procedurii insolvenţei impotriva debitorului SC GENETICS SUINPROD SRL prin sentinta civila din data de 29.09.2014, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, sectia a VII a Civila în dosarul 31661/3/2013.

7.1. Debitorul SC GENETICS SUINPROD SRL are obligatia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolventei.

7.2. Creditorii debitorului SC GENETICS SUINPROD SRL, trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii în vederea intocmirii tabelului suplimentar este 10.11.2014. In temeiul art. 76 alin (1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele detinute impotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii :

Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creantelor este 08.12.2014. Termenul pentru contestatii este 22.12.2014. Termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii şi de intocmire a tabelului definitiv consolitat 05.01.2015.Termenul pentru continuarea procedurii este 09.02.2015.

Informaţii suplimentare:

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze şi sa se transmita la Tribunal, cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolventei.

Cererea de inscrierea creantei în tabelul suplimentar va fi insotita de documentele justificative ale creantei şi actele care atesta constituirea de garantii, în copii certificate. Cererea de inscriere a creantei şi documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei

Restrictii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciar, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolventei).

falimentGENETICS SUINPROD SRLJ40/10874/2012masa credala
Comentarii (0)
Adaugă comentariu