GEOFARM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedura generală

CUI: 16921265
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 06.11.2014
Nr. dosar: 3073/90/2014, Tribunalul Vâlcea – Secţia a II a Civilă, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Debitor: SC Geofarm SRL Cod de identificare fiscală: 16921265 Sediu social: Drăgăsani, str. Gib Mihăescu, bl. A, et. parter, Județul Vâlcea Numar de ordine în Registrul Comerţului: J38/1058/2004 Creditori: D.G.F.P. Vâlcea, A.V.A.S.,I.T.M. Vâlcea.

Administrator judiciar: SP REAL CASA EXPERT SPRL Sediul social: Bucuresti, str. Olimpului nr.30, et.1, ap.2, sector 4 Tel/Fax: 021.336.4.336 Reprezentant: Bogdan Rădulescu Subscrisa SP REAL CASA EXPERT SPRL, reprezentată prin Bogdan Rădulescu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC GEOFARM SRL, conform sentinței nr. 3960 din data de 02.11.2014 pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3073/90/2014, în temeiul art. 99 alin. (1), art. 100 alin.(1) si urm. din Legea 85/ 2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC GEOFARM SRL prin sentința nr. 3960 din data de 02.11.2014 pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3073/90/2014.

Debitorul SC GEOFARM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depună la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului SC GEOFARM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în urmatoarele condiţii:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei :
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 06.11.2014

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la data de 20.11.2014.
Termenul pentru depunerea contestatiilor este de 04.12.2014
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este la data de 27.11.2014.

Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 11.12.2014.

– adresa: Bucuresti, str. Olimpului nr.30, sc.1, et.1, ap.2, sector 4.
– ora: 16.00
având ca ordine de zi :
-prezentarea situatiei financiare a societatii debitoare;
-desemnarea Comitetului creditorilor;
-confirmarea administratrului judiciar;
-stabilirea remuneratiei administratorului judiciar.Adunarea Generală a Asociaţilor:

Se notifică faptul că A.G.A. va avea loc la data de 11.12.2014.

– adresa: Bucuresti, str. Olimpului nr.30, sc.1, et.1, ap.2, sector 4.
– ora: 15.00
având ca ordine de zi:
-desemnarea administratorului special.

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar sa se completeze si să se transmita la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramâne la dosar.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru si de timbru judiciar.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata