GET FIT TEAM SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 24241774
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

Date privind dosarul: Numar dosar: 20488/3/2014 Tribunalul Bucuresti-sectia a VII a Civila Debitor: SC Get Fit Team SRL , cu sediul în mun. Bucuresti, str. Cimpoierilor nr. 2, sector 4, Cod de identificare
fiscala: 24241774, număr de ordine în registrul comerţului J40/12968/2008. Administrator judiciar: Casa de Insolventa Stegaru IPURL, cu sediul în Bucuresti, Intr. Tg.-Frumos nr. 9-11, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 4, Cod de identificare fiscala: RO 20836273, tel./fax: 021.323.68.64, notifica:

Deschiderea procedurii insolvenţei impotriva debitorului SC Get Fit Team SRL conform Incheierii din data de 21.11.2014.

Notificarea cuprinde :
– Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului: 05.01.2015;
– Termenul de verificarea creantelor, intocmire si afisarea tabelului preliminar al creantelor: 15.01.2015;
– Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv: 30.01.2015;
– Urmatorul termen de judecata: 27.03.2015.

Informatii suplimentare :

1. In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a civila, declaratie de creanta” cu respectarea disp. art. 65 alin. 1 din legea nr. 85/2006

2. Cererea de inscriere a creantei si actele care dovedesc creanta.

3. Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei iar un exemplar sa fie comunicat Administratorului judiciar prin posta, fax sau e-mail.

4. Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5. Cererea va fi insotita de dovada achitarii taxei de timbru în suma de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata