GLOBAL CONSTRUCT GRUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

5
CUI: 17374107
Data emiterii: 14.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

TC: 11.06.2010, ora 08,30
1.    Date privind dosarul: număr dosar 4460/103/2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător sindic: Dumitreasa Cristinel.
2.    Arhiva instanţei: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233212717; Programul arhivei: L – V, orele 0930 – 1330.
3.    Debitor: SC Global Construct Grup SRL Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 17, bl. A4, parter, jud. Neamţ; CIF R 17374107; sediul social Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 17, bl. A4, parter, jud. Neamţ. Număr de ordine în O.R.C. J27/512/2005.
4.    Creditori: MKB Romextera Leasing IFN S.A. Bucureşti.
5.    Administrator judiciar C.I.I. Ungureanu Cezar, C. I.F. 23330407; sediul social Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr. 57, bl. B3, ap. 18, jud. Neamţ, atestat nr. 1B1568, tel./fax 0333802580, 0333405724, mobil 0729098413, e-mail ungureanu.cezar@gmail.com; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: ing. ec. Cezar Ungureanu.
6.    Subscrisa C.I.I. Ungureanu Cezar, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Global Construct Grup SRL Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 17, bl. A4, parter, jud. Neamţ; conform Sentinţei comerciale nr. 291/F din data de 26.03.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 4460/103/2009, în temeiul art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Global Construct Grup SRL Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 17, bl. A4, parter, jud. Neamţ, conform Sentinţei comerciale nr. 291/F din data de 26.03.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 4460/103/2009.
7.1. Debitorul SC Global Construct Grup SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Global Construct Grup SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.05.2010. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, ne depunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.06.2010.
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor (după cum s-a stabilit prin Sentinţa civilă nr. 291/F din 26.03.2010) va avea loc la sediul ales (office-ul de lucru) al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, Piaţa Mihail Kogălniceanu, nr. 1 – 3, cam. 5, jud. Neamţ (Complex Pietricică), în data de 09.06.2010 la ora: 1200, cu următoarea ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News