GMP DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14226092
Data emiterii 05.05.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.    Număr dosar 3272/99/2009 (219/2009) Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic Dan Artenie.
2.    Arhiva: str. Nicolae Gane 20A programul arhivei instanţei 09.00-14.00.
3.    Debitor SC GMP Design SRL Iaşi, CIF 14226092, cu sediul social în Iaşi, şos. Naţională, nr.48A, bl.C6, et.9, ap.2, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/899/2001.
4.    Lichidator judiciar: Ava Lichidator IPURL, cod de identificare 18743261; cu sediul social în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr.134A, bl.P7, et.3, ap.2; număr în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 195; tel/fax 0232/235822, e-mail [email protected]
5.    Subscrisa: Ava Lichidator IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GMP Deisgn SRL Iaşi, în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.1 şi urm. din Legea 85/2006, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului GMP Design SRL Iaşi prin sentinţa comercială nr. 429/S/22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi. Creditorii debitorului GMP Design SRL Iaşi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei astfel: Termenul limită pentru înregistrarea cererii este 22.06.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 07.07.2010. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii la 23.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor la 02.09.2010 ora 11. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi din str. N.Gane, nr.20A, în data de 10.09.2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia, alte menţiuni.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata