GREEN PETROL INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 25353105
Data publicării în BPI: 18 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 199/104/2014, Tribunal Olt, Secţia a II a Civilă, de Contecios Administrativ si Fiscal, Judecător-sindic Marin Constantin Pitu

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Slatina, str. Mânăstirii, nr.2, jud. Olt Număr de telefon 0249/414989 Programul arhivei/registraturii instanţei 09.00 – 13.00

3.1. Debitor: SC Green Petrol Invest S.R.L. Cod de identificare fiscală : 25353105, Sediul social : Draganesti Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.10, jud.Olt Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/238/2009

3.2. Administrator special nedesemnat.

4. Creditori cunoscuti

4.1 Banca Comerciala Romana S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, Nr.5, sector 3 4.2 S.C. Banca Millenium S.A., cu sediul ales la SPARL Radulescu Constinescu si Musoi, din Bucuresti, str. Grigore Mora, nr.31, sector 1

4.3 Unicredit Tiriac Bank SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr.1F, sector1

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Ţană Carmen Elena Sediu: Slatina, str. Mânăstirii nr.2, bl.2B, sc.A, ap.11, jud.Olt Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1586 Nume si prenume reprezentant administrator judiciar : Ţană Carmen Elena

6. Subscrisa Cabinet Individual de InsolventaŢană Carmen Elena în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Green Petrol Invest S.R.L.conform Sentintei nr..582 din data de 03.11.2014 pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul 199/104/2014, în temeiul art.61 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolventei împotriva debitorului S.C. Green Petrol Invest S.R.L.cu sediul in Draganesti Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.10, jud.Olt

8. Termenele stabilite:

Termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor 08.12.2014.
Termenul de verificare a creantelor, de întocmire, afisare si comunicare a Tabelului preliminar de creante 22.12.2014.
Termenul pentru intocmirea si afisarea Tabelului definitiv de creante 06.01.2015.
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de: 23.12.2014 orele 12,00 la sediul ales al administratorului judiciar din Slatina, str. Libertatii, bl. GA8D, parter, jud.Olt având ca ordine de zi :
1. prezentarea situaţiei debitorului;
2.desemnarea Comitetului creditorilor;
3.confirmarea administratorului judiciar si stabilirea onorariului.
4.diverse

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata