GS BET SRL – notificare privind intrarea in faliment

CUI: 17906352
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.10.2014
1. Date privind dosarul nr. 39203/3/2013, Tribunalul Bucuresti sectia a VII-a civila, Judecǎtor Sindic Ghindar Lidia Daniela

2. Debitor: SC GS BET SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Paharnicul Turturea nr.15, bl.74, ap.12, sector 2, J40/14845/2005, CUI RO 17906352

3. Lichidator judiciar: Advanced Insolvency IPURL prin asociat coordonator av. Alina Gutoi cu sediul in Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu nr.17, et.1, ap.6, sector 5; Tel/Fax 021 312 87 05 E-mail: [email protected]; Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Advanced Insolvency IPURL: Alina Gutoi; cod fiscal 27122859; nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0461/2010.

4. Subscrisa Advanced Insolvency IPURL prin asociat coordonator av. Alina Gutoi in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GS BET SRL, dosarul nr. 39203/3/2013 Tribunalul Bucuresti, în temeiul art. 108 alin.1 si 2 din legea privind procedura insolvenţei notifică:

5. Intrarea in faliment prin procedura generala a debitorului SC GS BET SRL, prin hotararea intermediara nr.6676 din data de 02.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, în dosarul 39203/3/2013, Tribunalul Bucuresti sectia a VII-a civila.

6. Prin hotararea intermediara nr. 6676/02.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, în dosarul 39203/3/2013, Tribunalul Bucuresti sectia a VII-a civila s-a dispus ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea debitorului.

7. Creditorii debitorului avand creante nascute dupa data deschiderii procedurii trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei in tabelul suplimentar în condiţiile următoare:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului in vederea intocmirii tabelului suplimentar este 17.10.2014.

• Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 18.11.2014.

• Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 08.12.2014.

• Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 19.12.2014.

8. Intrarea in faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Bucuresti/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de inscriere a creantei va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata