H CON INSTAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 17116850
Data publicării în BPI: 13 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:21.10.2014
1. Date privind dosarul: număr dosar 117/1285/2014, Tribunal Alba, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Alina Gabriela Nicolescu.

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, jud. Cluj.

3.Debitor: SC H CON INSTAL SRL, cod de identificare fiscală 17116850, sediul social în localitatea Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 38, bl. V8, ap. 5, jud. Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/77/2005.

4. Lichidator judiciar provizoriu: Lichidare Patrimoniu SPRL prin asociat coordonator Ec. Butuc Mihail, cod de identificare fiscală RO24944626, cu sediul social în Alba Iulia, str. Florilor, nr. 1, jud. Alba, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0357, tel/fax: 0258-813342.

5. Subscrisa: Lichidare patrimoniu SPRL, in calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC H CON INSTAL SRL conforma incheierii civile nr. 1663/2014 din data 04.06.2014  pronuntata de Tribunalul Alba, Sectia a II-a civila,de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul 117/1285/2014 in temeiul art.32 alin (1) din Legea privind procedura insolventei coroborate cu art. 61 alin (1) din acelasi act normativ, notifica:

6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC H CON INSTAL SRL prin încheierea nr. 1663 /2014 din data de 04.06.2014, pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr 117/1285/2014.

7.1. Debitorul SC H CON INSTAL SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC H CON INSTAL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.10.2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa /creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.10.2014. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.11.2014. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este de 10 zile de la data publicării notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Alba Iulia, str. Florilor, nr. 1, jud. Alba, data 13.11.2014, ora 10.00, având ca ordine de zi:
– confirmarea lichidatorului judiciar şi aprobarea onorariului acestuia;
– prezentarea situaţiei debitoarei.
– diverse.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba.

Informaţii suplimentare:

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal ” Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar” cu respectarea predispozitiilor  art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolventei.

Cererea  de inscrierea creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, in copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse în dublu exemplar, unul la dosarul cauzei sau transmise prin poştă pe adresa instanţei va comunicat mod direct lichidatorului judiciar poştă, sediul social din Alba Iulia, str. Florilor, nr. 1, jud. fax 0258813342, mail [email protected]. Toate înscrisurile dosar pot consultate arhiva Tribunalului. însoţită dovada plăţii taxei judiciare timbru sumă 200 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata