HARD BODY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 19106356
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2736/93/2013 Tribunal Ilfov – Secţia Civila Termen: 11.12.2014

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Buftea, str. Stirbei Voda nr. 24, Judeţul Ilfov

3.1. Debitor: SC HARD BODY SRL, Cod unic de inregistrare: 19106356, Sediul social: Comuna Afumati, Strada Negropontes, Nr, 79, Judeţul Ilfov, Număr de ordine în registrul comerţului: J23/2056/2006

4.Creditor: DGFP ILFOV – Bucuresti, sector 2, str. Prof Dr. Dimitrie Gerota, nr. 13.; Administratia Fondului pentru Mediu – Splaiul Independentei nr.294 Corp A, sector 6, Bucuresti; SC KUK-ROMANIA SRL – Preciziei Business Center, B-dul Preciziei nr.1, etaj 4; BCR SA – Bucuresti, sector 3, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5

5.Lichidator judiciar: C.I.I. DUMITRACHE MIHAELA-ANDRADA Cod de identificare fiscală: 24739443, Sediul social: Bucuresti, sector 2, str. Fabrica de Gheata nr.2, bl.84/II, sc.3, et.5, ap.95, Adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 2, str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare: RFO I 3777 din 22.02.2013, Tel: 0723.168.567, Fax: 031.814.94.04
E-mail: cii.andrada.dumitrache@gmail.com, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Dumitrache Mihaela Andrada

6.Subscrisa C.I.I. DUMITRACHE MIHAELA-ANDRADA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC HARD BODY SRL, conform Sentintei Civile nr. 3098 din data de 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Civila, în dosarul 2736/93/2013, în temeiul art.107 alin.(1) lit A c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Notifică deschiderea procedurii de faliment în procedura generala împotriva debitorului SC HARD BODY SRL, prin Sentinţă civilă nr.3098 din data de 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Civila, în dosarul 2736/93/2013

7. Debitorul SC HARD BODY SRL are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei lista actelor si operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii de faliment, inclusiv documentele contabile intocmite pana la data deschiderii procedurii de faliment si contractele în care aceasta a fost parte, lista cu bunurile mobile si imobile care va contine si aratarea locului unde se afla acestea în fapt. In acelasi termen debitorul are obligatia predarii gestiunii averii catre lichidatorul judiciar.

7.1. Creditorii debitorului SC HARD BODY SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Vor putea depune declaratiile de creanta, în baza prezentei notificari, doar creditorii debitorului SC HARD BODY SRL, ale caror creante s-au nascut în perioada de observatie, adica în intervalul de timp cuprins intre data deschiderii procedurii insolvenţei si pana la deschiderea procedurii falimentului, respectiv 22.04.2014 -13.10.2014.

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28.12.2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 10.01.2015.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 28.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.01.2014.

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc la data de 03.12.2014. ora 16:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar la adresa din str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, sector 2, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar C.I.I. DUMITRACHE MIHAELA – ANDRADA.

9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Declaratia de creanta se va intocmi în doua exemplare astfel: un exemplar insotit de inscrisurile doveditoare ale creantei si exemplarul original al dovezii achitarii taxei de timbru ( în valoare de 200 lei) la Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2736/93/2013; cel de-al doilea exemplar insotit de toate inscrisurile doveditoare ale creantei si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, urmand a fi comunicate lichidatorului judiciar la adresa: Bucuresti- Sector 2, str. Viitorului nr.110, et.1, ap.3.

Este obligatoriu ca al doilea exemplar al declaratiei de creanta impreuna cu anexele la aceasta sa fie remis si
lichidatorului judiciar.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Ilfov. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei sectiunea „Informatii de interes public”.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor exercitate în cadrul procesului penal (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata