HELIXIB SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14996920
Data emiterii: 07.05.2010
Data publicării în BPI: 31.05.2010

Dosar nr. 2095/99/2009 (104/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător sindic: Gradinaru Brandusa Daniela.
Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Nicolae Gane, nr.20 A, jud. Iaşi. Program arhiva/registratura instanţei 0900″ 1300.
Debitor: SC Helixib SRL, CUI 14996920, RC J22/1211/2002, sediul în Iaşi, str. Neculau, nr.14, bl. 578, sc.A, et. 1, ap. 4, jud. Iaşi.
Administrator special: nu are.
Creditori: SC Nbg Leasing IFN SA, SC Profile Tryrecenter SRL.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CF RO 20657200.
Membru UNPIR nr.RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844. Reprezentant administrator judiciar persoană juridică: ec. Lazar Dumitru.
Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Helixib SRL conform sentinţei comerciale nr.438/S/ 27.04.2010 pronunţate de Tribunalul Iaşi Secţia Comercială, în dosarul nr.2095/99/2009 (104/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Lg. 85/2006 notifică deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Helixib SRL prin sentinţa civilă nr.438/S/ 27.04.2010 pronunţate de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr.2095/99/2009(104/2009). Debitorul SC Helixib SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Lg. 85/2006. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, până la data de 27 iunie 2010, în caz contrar fiind decăzuţi, conform art.76 alin.(1) Lg. 85/2006, din dreptul privind creanţele împotriva debitorului. Termene limită: verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 27 iulie 2010; depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar 07 septembrie 2010, întocmirea, comunicarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor 09 septembrie 2010; Adunării creditorilor va avea loc la data de 30 iulie 2010, orele 1100, la biroul administratorului judiciar din Iaşi, str. T. Vladimirescu, nr.87, sc.B, parter, ap. 1, jud. Iaşi, avậnd pe ordinea de zi următoarele: 1.prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment prin procedură simplificată; 2.Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 3.Confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Lg. 85/2006, însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Lg. 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata